Pradžia Forumai Giminės sodybų kūrimas Ar užtenka vieno hektaro?

Žymos: 

Rodomi 4 įrašai - nuo 16 iki 19 (viso: 19)
 • Autorius
  Įrašai
 • #951
  Laimis
  Dalyvis

  Knygose viso 165 kartus minimas hektaras, iš jų tik keletą kartų užsimenama, kad „šiek tiek daugiau”, bet niekur nerašoma apie dviejų-trijų-keturių hektarų giminės sodybas. Kaip tik sakoma, kad jei daugiau, tai jau blogai. O štai aštuntoje knygoje pirmoje dalyje rašoma: „Žemės sklypo dydis gali siekti iki 1,3 hektaro”. Taigi, lubos pateiktos labai konkrečios. Skaičiau gal tris rusų parengtus giminės sodybų įstatymus, tai ten visur rašoma lubos – 1,3 ar 1,5 ha. Kažkodėl nėra rusakalbių, kurie sugalvotų į įstatymą rašyti 2 ar 3 hektarus. Kodėl kai kurie lietuviai sugalvojo? 🙂

  #952
  Donata
  Dalyvis

  Žinau aš tą vietą, kurią mini, Laimi. Šis, iš konteksto ištrauktas, sakinys („Žemės sklypo dydis gali siekti iki 1,3 hektaro“) yra V.Megre knygoje pateiktame Rusijos įstatymo projekte apie visų lygių liaudies deputatų teisę kurti giminės nausėdijas, surašytame studentų, ne V.Megre ar Anastasijos įvardintas.

  #953
  Donata
  Dalyvis

  Šiuo klausimu pateikiu ir ištraukas iš Rusijos žmonių permąstyto ir paruošto Giminės sodybų įstatymo projekto, taip pat jų vertimą:

  ŽEMĖS SKYRIMAS GIMINĖS SODYBŲ KŪRIMUI (2 STRAIPSNIS)

  1.(…) Минимальный размер земельного участка, безвозмездно предоставляемого гражданину из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для обустройства Родового поместья, не может быть менее одного гектара.

  1.(…) Minimalus žemės sklypo dydis, suteikiamo piliečiui neatlygintinai iš žemių, nuosavybės teise priklausančių valstybei ar savivaldybei, Giminės sodybos kūrimui, negali būti mažiau vieno hektaro.

  2.Максимальный размер земельного участка или совокупности земельных участков, которые могут находиться одновременно во владении гражданина и членов его семьи, совместно обустраивающих Родовое поместье, устанавливается законами субъектов РФ. Часть земельных участков, площадь которых превышает максимальный размер, должна быть оформлена под иной вид разрешенного использования (крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственное производство и др.) по выбору гражданина в течение года со дня приобретения им права на эти земельные участки.

  2.Maksimalus žemės sklypo dydis arba bendras žemės sklypų dydis, kuriuos nuosavybės teise gali turėti pilietis ir jo šeimos nariai, kartu kuriantys Giminės sodybą, nustatomas RF subjektų įstatymais. Ta dalis žemės sklypų, kurių plotas viršija maksimalų dydį, turi būti įforminta kita paskirtimi (valstiečio (fermerio) ūkis, asmeninis pagalbinis ūkis, žemės ūkio gamyba ir kt.) piliečio pasirinkimu per metus laiko nuo tos dienos, kai jis gavo teises į šiuos žemės sklypus.

  #972

  Keista, skaitėme tas pačias knygas, bet vieni, pvz. Laimis, jose išskaito suvaržymus, draudimus, o kiti, tame tarpe ir aš, pajunta išsilaisvinimą. Išsilaisvinimą iš bet kokių dogmų ir rėmų. Ir tas pačias ištraukas suprantame skirtingai. Aš Megre knygose nematau jokio kategoriškumo. Apie giminės sodybų ribas Anastasija aiškiai įvardina tik apatinę ribą – ne mažiau hektaro, viršutinę paliko atvirą, kiekvienam spręsti asmeniškai, bet tik tiek, kad nereiktų kviestis svetimų žmonių pagalbos. Kiek man teko bendrauti su Megre (dalyvavau pasauliniame anastasijiečių suvažiavime Turkijoje), jis labai atviras žmonių pasiūlymams, skatina pačius galvoti ir kurti.
  O giminės sodybų įstatymas kuriamas ne tam, kad varžyti kūrėjo laisvę, o kaip tik, kad palengvinti besikuriantiems ir gyvenantiems.

Rodomi 4 įrašai - nuo 16 iki 19 (viso: 19)
 • Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.