• Ir dar labai svarbus dalykas, kad jūs užsipuolate žmones. Na, ir kas, kad teoriškai leidžiate rašyti visiems. Bet jei neatitinka jūsų nuomonės, tada taip užvarote negražių žodžių ant žmogaus, kad jis nutyla, pas […]

 • Taip, cenzūra yra šiame tinklapyje, nes ne visos žinutės patalpinamos. Pati gerai žinai, nes pasakojau tau apie neįdėtą postą dėl kuriamos asociacijos.

 • Oho, pasirodo, kad šio tinklapio komentarai yra moderuojami. Tai ką? Man dabar rėkti, kad CENZŪRA, nelaisvė! 🙂 Pati, Donata, ant kitų sakai, o pas pačią lygiai tokia pat tvarka.

 • Netiesą rašai, Donata, pristatydama „savo“ grupę kaip laisvą, o „mano“ kaip nelaisvas. Grupė „Anastasija“ gimė kaip tik todėl, kad iš grupės „Anastasija LT“ buvo išmetinėjami administratoriams neįtikę anastasijieč […]

 • Knygose viso 165 kartus minimas hektaras, iš jų tik keletą kartų užsimenama, kad „šiek tiek daugiau“, bet niekur nerašoma apie dviejų-trijų-keturių hektarų giminės sodybas. Kaip tik sakoma, kad jei daugiau, tai jau blogai. O štai aštuntoje knygoje pirmoje dalyje rašoma: „Žemės sklypo dydis gali siekti iki 1,3 hektaro“. Taigi, lubos pateiktos…[Skaityti toliau]

 • Aštunta knyga. NAUJOJI CIVILIZACIJA Meilės apeigos
  „Pasirinktam sklype, maždaug hektaro ploto ar šiek tiek daugiau, viens kitą mylintys du žmonės gyvenimą realų kūrė. Jie mintimis turėjo numatyt, koks bus jų namas, kaip kuo geriau išdėstyt augalų gausybę, kad viskas su viskuo derėtų.“
  „žmonės, daugiausiai knygų serijos „Skambantys Rusij…[Skaityti toliau]

 • Aštunta knyga. Naujoji civilizacija
  „- Pagal jums pasiūlytas sutartis kiekvienam jūsų neatlygintinai ligi gyvos galvos bus paskirtas dviejų hektarų dydžio žemės sklypas.“
  „Paskui tas žmogus sukvietė geriausius dizainerius, agronomus ir sodininkus, ir kiekvienam davė po kelis hektarus žemės su teise ja naudotis iki gyvos galvos.“
  „Tenai mes…[Skaityti toliau]

 • „Kalinys Chodakovas kitų kalinių vardu prašo, kad tas šimtas hektarų būtų išskirstytas sklypais po vieną hektarą ir kad kiekvienas toks sklypas būtų paskirtas konkrečiam kaliniui.“
  „Apie tai, kad jeigu kiekvienas žmogus paimtų po hektarą žemės ir sukurtų jame rojaus kampelį, tai visa žemė pavirstų rojumi. Knygose apie tai papasakota supranta…[Skaityti toliau]

 • Šešta knyga. Giminės knyga
  „jeigu tu- Dievo sūnus, gebantis suprasti Tėvą, pasiimk žemės tik vieną hektarą ir sukurk tenai rojų, suteik Tėvui džiaugsmo“
  „Pasirinktam sklype, maždaug hektaro ploto ar šiek tiek daugiau, viens kitą mylintys du žmonės gyvenimą sau kūrė kuo rimčiausiai.“
  „Sakei: Rusijos prezidentas naujojo tūkstantmečio pradžio…[Skaityti toliau]

 • Ketvirta knyga. Pasaulio sukūrimas.
  „- Pirmiausia Žemėj išsirink sau vietą iš visų tam tinkamų patinkamiausią,- tokią, kokioj norėtumei gyventi, kurioj saviems vaikams linkėtum nugyventi visą amžių ir provaikaičiai kurioje minėtų vis tave geru žodžiu. Toj vietoj klimatas tau turi būti malonus. Hektarą žemės pasiimk toj vietoj, kad j…[Skaityti toliau]

 • Aha, supratau kur suklydote. Sakinyje „Paimkite hektarą žemės ar šiek tiek daugiau“. Jūs pagalvojote, kad „šiek tiek daugiau“, reiškia – paimkite du, tris, keturis hektarus. Štai čia klaida. „Šiek tiek daugiau“ reiškia – hektarą ir šiek tiek daugiau ARŲ, t.y. hektarą ir dešimt arų, hektarą ir trisdešimt arų. Knygose aiškiai nurodytos giminės s…[Skaityti toliau]