Mūsų klausia, kas yra  giminės sodyba

Mūsų klausia, kas yra giminės sodyba

Dažnai mūsų klausia, net bendraminčių suvažiavimuose, kas yra  giminės sodyba. Ir mes mąstėme, dėliojomės sau, kas mums yra giminės sodyba, kaip mes ją matome, suvokiame, kokiu tikslu (tikslais) kuriame.
Juk ateina metas, kai sustoji ir susimąstai. Kadais tai įsivardijai tikslu, bet… Kruopelė po kruopelės ir kitas vaizdas išryškėja mintyse, o išorėje tai įvardija žmogus – ne tikslas tai, o priemonė tiktai. Priemonė pasiekti savus tikslus, kokie jie, kokia sodybos giminės mūs paskirtis? Juk ir Adomas visų pirma turėjo užduotį – įvardinti paskirtį kiekvieno iš žvėrių.
Dalinamės su visais, kuriems įdomu, kuriems brangi ši idėja, šis vaizdinys. O giminės sodybų kūrėjų susitikime galėsime pratęsti …
Pamąstykim ir drauge. Juk daug lengviau suvokti tampa taip tam tikrus dalykus. Štai kelios mūsų pamąstymų gairės, ruošiniai:

Giminės sodybų paskirties įsivardijimas:
Bendra kūryba su Dievu, kas tai yra;
Suvokimas kur link einama – tikslo įsivardijimas, suvokimas;
Ketinimų tyrumas (kiek žmogaus ketinimai aprėpia: aš – mano šeima – mano sodžius – mano tauta – Žemė mana – mana Visata);
Per savas klaidas mes iškreipiame vaizdinį, pasiūlytą Anastasijos. Klaidų suvokimas.
Išsirutuliojo ir tema apie tikrovę bei iliuziją. Keletas minčių ir apie tai.
Giminės sodyba – tai tikrovė, o ne iliuzija.
Vaizdiniai tolino nuo tikrovės, įvesdinėjo į iliuziją. Iliuzija – tai tam tikri sukurti vaizdiniai.
Nesant priešybių vienybės į vaizdinį pasineriama kaip į iliuziją, užmirštant tikrovę ar bėgant nuo jos (įsitraukiama į žaidimą).
„Jei įvaizdis taurus, tai Gėrio link jis žmones gali vesti, bet kai vienovė sieloje pažeidžiama, tai gali įvaizdis nuvest žmoniją pražūtin.“ Giminės knyga
Pabudimas – tai išėjimas iš iliuzijos.
Anastasijos sukurtas vaizdinys – tai būdas išvesti žmones iš iliuzijos pasaulio į tikrovę.
Tikrovė – žmogus kūrėjas, laisvė ir meilė.

GIMINĖS SODYBA
Kas tai?
Erdvė spinduliuojanti giminei, esanti centru. Amžina mūsų giminės vieta. Kai kuriama giminei – mažinamas savanaudiškumas.
Pradinis mygtukas savo giminei.
Vieta, kurioje visiems gera būti (meilė, ryšys). Darna, ryšys su gamta (netgi su uodais, bimbalais). Per ryšio atkūrimą tampa saugi tava erdvė ir visas sodžius, o materijoj pats ją saugai, nes tau jinai brangi. Ryšys su gamtos pradais.
Erdvė be naikinimo energijos.
Darnėjimo, sąmoningėjimo kelias.
Tai yra jungtis, taškas su Visata, su kosmosu, su Žeme – žmogui kūrėjui.
Išėjimo iš technokratinės sistemos galimybė.
Šviesos erdvėlaivis.

Žmogus giminės sodyboje
Žmogus ten yra kūrėjas – tai savo gyvenamosios aplinkos gražintojas (tobulintojas).
Kūrybos eigoje galintis suvokti, susigrąžinti žinias apie Visatos sandarą, sąsajas, paskirtį, kad kūryba būtų vis darnesnė.

Dėl ko kuriam:
rojus savo šeimai;
rojus Žemėje;
suartėjimas su Dievu;
savo pirmapradžio vaizdinio susigrąžinimas;
meilės sugrąžinimas į šeimas ir į aplinką – meilės ryšio atstatymas su aplinka;
paties ir giminės raktas į amžinybę;
giminės vienijimasis;
savos giminės išvalymas, gydymas bei giminės suvokimas.
Giminės sodyba kaip taškas apjungti visą giminę energetinėj plotmėj.

Visame tame išties svarbu:
Ketinimų tyrumas – dėl ko einu, su kokiais tikslais.
Ką nešiesi (vartotojiškumas? Taikytis prie gamtos? Kita? ).
Kurtis amžinybei, bet neamžinai materijoj.
Kurti vaizdiniais (vaizdinių sukurti mes dar negebame, gal tik įvaizdinius – daleles į vaizdinį ?).
Lietuvoje tai dažniausiai daroma iš naudos sau (tuomet pasijaučiama apgautu) – einama su nusiteikimu, ką man duos giminės sodyba, o ne ką aš duosiu savo giminės sodybai, savo sodžiui, kokia mano giminės sodybos užduotis bus sodžiuj visame.

Giminės sodyba = Rojus

Jos dėka:
Kuriama savo šeimai, surenkama giminė.
Giminės sodybų plėtra yra žmonijos giminės plėtra. Tai aiškus ir konkretus žingsnis rojaus atstatymo Žemėje link.

Giminės sodybos tikslai:
Įvairovę svarbu sugrąžinti, juk su kiekviena išnykstančia rūšimi nyksta Dievo kūrinys.Nyksta Dieviškas raidynas, Dievo mintys, žinios, todėl svarbi įvairovė.
Trūksta medžiagos, eterių kūnui ir dvasiai, kai skurdi aplinka.
Augalų įvairovė grąžina paukščių, gyvūnų, vabzdžių įvairovę, keičia klimatą (atstato oro įsotinimą drėgme, deguonimi), gėlo vandens lygį, valo vandenį, orą.
Svarbūs suvokimai ir įsivardijimai Dievo kūrinių paskirties:
Miškai – Žemės plaučiai;
Pelkės – Žemės inkstai.
Kurdami giminės sodybas atstatom po mažą Žemės ląstelę ir taip sveiksta visas organizmas.

Anastasijos nurodytos gairės
Čia jos surašytos toli gražu ne visos, bet keletas iš jų pateikiama.
Alėja – kaip tvora, energetinis giminės sodybos skydas. Kaip apvalkalas, ląstelės sienelės. Tik tos šeimos pasaulis.
Kūdra – santykis su vandeniu kitas, sava vonia; gyvas vanduo; žvaigždynų veidrodis (atspindy būdamas kaip ir esi tame).
Laukinė pieva – įvairovė.
Miškas 3/4 ar ½. „Dar tris jos ketvirčius ar pusę paskirkim miškui, – pasodinkim ten įvairiausių medžių.“ Pasaulio sukūrimas
Kelios saulėgrąžos.
Giminės medis.
Švara (ekologija).Kuo daugiau švaros, tuo mažiau taršos (automobiliai, cheminės medžiagos, elektromagnetiniai laukai ir kt.). Žingsnis link darnos su aplinka.
Švari vieta, kurios stengiuosi neteršti. Vieta, kurią mokausi išlaikyti švarią.
Siekiamybė – išsaugoti švarias mintis. (Pastaba: ekologija užima tik nedidelę giminės sodybos paskirties dalį).

GIMINĖS SODYBŲ GYVENVIETĖ – SODŽIUS

Siekiamybė – darnaus sugyvenimo pavyzdys.

Bendraminčiai –įvairesnės galimybės, išsaugoma aplinka kuo plačiau.
Tarp bendraminčių gali būti savimi, supranti vienas kitą.
Bendruomenės įgyja svorį visuomenėje.
Pokyčiai visuomenėje, sklaida didėja. Greičiau, stipriau.
Kolektyvinė mintis turi stipresnę kūrybinę jėgą.
Mokomasi darnaus bendravimo, sutarimo, priešybių apsijungimo vardan bendro tikslo.
Vyksta greitesnis darnėjimo virsmas per susidūrimą su kitų žmonių pasauliais, kiekvieno atskirai ir bendruomenės kartu.
Įsipareigojimai saugoti ir puoselėti bendrus susitarimus, vaizdinį, atsakingai, prisiimant atsakomybę kiekvienam savo už vaizdinio klestėjimą, kiekvieno aktyvus dalyvavimas siekiant pokyčių savo šalyje, Žemėje (nuoroda į klaidą).
Papročiai, šventės, džiaugsmingas gyvenimo būdas.
Gyvenimas gamtos virsmų ritmu (susigrąžinti ankstesnį laiko suvokimą vietoj dabartinio linijinio laiko).
Save išlaikanti, viskuo apsirūpinanti bendruomenė vykdanti savitvarką (šeimų taryba, viešės atgaivinimas).

Priminimas: kviečiame visus, kuriems rūpi giminės sodybų plėtra Lietuvoje, į giminės sodybų kūrėjų susitikimą, kuris vyks vasario 11 dieną Juškų muziejuje, Kauno g. 2, Vilkija. Renkamės 10 val.

Donata ir Ingrida iš Šventasodžio

Gavome laišką iš Baltarusijos giminės sodybų gyvenvietės Zvon Gara, kviečiantį bendrauti bei dalyvauti bendrame projekte. Kadangi mūsų sodžius Šventasodis dar tik įsikūrimo laikotarpyje, gal atsiras norinčių bendrauti iš kitų gyvenviečių.

Доброго дня, Ингрида! Ваш контакт дала Наталья Эркеленц. Пишу вам из поселения родовых поместий Звон-Гора, Беларусь. Ссылка на наш сайт zvongora.org.
Мы хотели бы пригласить ваше поселение поучаствовать в проекте трансграничного сотрудничества http://www.eni-cbc.eu/llb/ru/novosti/87/y2016 – по обустройству инфраструктуры поселений, занятости и т.д. На сайте есть версия на английском, литовском языках. Пожалуйста, если Вас это заинтересует – давайте вместе приступать к проекту! Еще есть направление к участию в данном проекте – по обмену опытом в культурном плане (а именно организация ремесленных фестивалей в Беларуси с приглашением литовских ремесленников, а белорусских в Литву. Сегодня мы являемся организаторами нашего фестиваля-ярмарки ремесленников „Таямнiцы Майстэрства” – crafts.by (в городах Минск, Витебск и Гомель).
Хотелось бы обменяться опытом развития поселений и познакомиться поближе! Каждый год в первых числах августа у нас в поселении проходит спортивный праздник между поселениями „Горские игры” (Беларусь и Россия) – были бы рады видеть и ваше поселение у нас в гостях. Помимо волейбола, концертной программы в наступающем году планируются славянские игры в виде лапты и других.

Очень ждем вашего ответа.

С уважением, Мишурная Алла и коллектив ПРП „Звон-Гора”

 

Laisvas sutrumpintas vertimas:

Rašau jums iš giminės sodybų gyvenvietės Zvon-Gora, Baltarusija. Mes norėtume Jūsų gyvenvietę pakviesti sudalyvauti tarptautiniame projekte  http://www.eni-cbc.eu/llb/ru/novosti/87/y2016 – apie infrastruktūros diegimą gyvenvietėje, užsiėmimų galimybes ir t.t. Internetinis puslapis turi versijas anglų ir lietuvių kalbomis. Jeigu Jus tai sudomins, prašau drauge imtis projekto! Dar viena projekto kryptis – patirties pasidalinimas kultūros srityje (amatų festivalių organizacija Baltarusijoje, pakviečiant lietuvių amatininkus, o baltarusių amatininkus į Lietuvą. Šiandien mes esame mūsų amatininkų festivalio-mugės „Таямнiцы Майстэрства” Minsko, Vitebsko ir Gomelio miestuose organizatoriai).

Norėtūsi pasidalinti gyvenviečių vystymo patirtimi ir artimiau susipažinti! Kiekvienais metais rugpjūčio pradžioje mūsų gyvenvietėje vyksta gyvenviečių sporto šventė „Kalnų žaidimai“ (Baltarusija ir Rusija) – džiaugtumėmės galėdami matyti pas mus svečiuose ir Jūsų gyvenvietę. Ateinančiais metais, šalia tinklinio, koncertinės programos, planuojami slaviški žaidimai.

Labai laukiame Jūsų atsakymo.

Pagarbiai, Ala Mišurnaja ir giminės sodybų gyvenvietės „Звон-Гора” kolektyvas.

Apie jauną ūkininkę, kuri daržoves augina kitaip

Apie jauną ūkininkę, kuri daržoves augina kitaip

vaidatulabaitegzaSavaitgaliais Druskininkų turgavietėje apsilankę druskininkiečiai ir kurorto svečiai, ko gero, negali nepastebėti originalios iškabos „Padusinis. Gamtinė žemdirbystė“ ir daugumai lietuvaičių dar nepažįstamomis daržovėmis bei salotomis prekiaujančios jaunos ūkininkės Vaidos Tulabaitės. Kardinaliai pakeitusi savo gyvenimą, jauna moteris sako dabar atradusi savo širdžiai mielą veiklą. „Svarbiausia daryti tai, kas tau patinka, nuo ko nepavargsti, o pailsi. Nuo savo veiklos aš nepavargstu, ji mane pakrauna“, – sako kol kas 15-os arų plotuose ūkininkaujanti Vaida, gamtinės žemdirbystės pradininkė Druskininkų krašte, su kuria šįkart kalbėjomės apie netradicinį ūkininkavimą, meilę gamtai ir Druskininkų kraštui.

– Kuo jauną moterį patraukė ūkininkavimas? Iš kur ta meilė gamtai?
– Kiek prisimenu, trauka žemdirbystei prasidėjo dar pradinėje mokykloje. Kartą, radusi gražų žolių kupstelį, jį išsikasiau ir nutariau auginti. Žinoma, paslapčia nuo mamos – kad neišravėtų. Pasisekė – prigijo, subujojo!
O gamta supo visada. Su tėvais teko gyventi įvairiuose kaimuose – jie dirbo kolūkiuose. Didžiąją dalį vaikystė praleidau prie Dusios ežero pas močiutę, unikalios gamtos apsupty.
Maudytis link ežero eidavau pro pelkę – dar dabar, regis, jaučiu tą karštą vasaros dieną garuojančios pelkės kvapą. Be to, aplinkui būdavo tiek augaliukų – gėlyčių, žolelių! Manau, kur augi, kuo gyveni, visa tai tarsi sugeri ir be to neįsivaizduoji savo gyvenimo – meilė gamtai gimė natūraliai.
Žinoma, buvo pertrauka, kai augalų mano gyvenime nebuvo – mokiausi, domėjausi žvejyba, dirbau su žūkle susijusį darbą. Bet dabar vėl grįžau prie ištakų.

– Kur teko studijuoti? Ar studijos buvo susijusios su dabartine veikla?
– Vilniaus Gedimino technikos universitete Statybos fakultete baigiau Nekilnojamo turto vertinimo vadybos studijas. Nedirbau nei vienos dienos pagal specialybę. Tiesa, įgytos žinios pravertė, kai Liepiškių kaime, šalia Ricielių, statėmės namą. Pati projektavau! Kiekvieną centimetrą apskaičiavau, ir viskas šauniai gavosi.
Esu įsitikinusi, kad aukštasis mokslas tikrai gyvenime praverčia, nes plečia akiratį, suteikia žinių, kurios visada reikalingos.
Iki šiol dirbau įvairiausius darbus, teko paragauti ir žurnalistės duonos, pavažinėjau po įvairius Lietuvos miestus. Susipažinusi su būsimu vyru išvykau padirbėti į Norvegiją, ten siūlėme įvairias savo paslaugas. Ir namų tvarkytoja teko padirbti – labai norėjau pamėginti, žinoti, ką tai reiškia. Pabandžiusi supratau, kad tai – ne man. Grįžau į Lietuvą.
Beje, jau seniai norėjau gyventi kaime. Tik reikėjo įkalbinėti ir savo vyrą, miestietį, gimusį ir užaugusį Šiauliuose.

– Dirbant, teko gerokai išmaišyti visą Lietuvą, tačiau apsigyventi nutarėte būtent Druskininkų krašte, įsikūrėte Liepiškiuose. Kodėl?
– Druskininkuose su tėvais apsigyvenau, būdama 13 metų. Man čia labai patiko. Tai unikalus miestas, viliojęs dar tada, kai Druskininkuose tik lankydavome gimines. Pavydėdavau, kad jie čia gyvena, o kai patys čionai atsikraustėme, buvau labai laiminga.
Dirbdama žvejybos srityje, apvažiavau visą Lietuvą, man niekur nebuvo taip gražu, kaip Druskininkuose. Traukė uogų ir grybų turtingi miškai. Be to, gyventi mažame miestelyje paprasčiau. Skaityti toliau →