Susitikimas su Natalija Erkelenz, vykęs lapkričio 12 dieną

Susitikimas praėjo, kaip mums atrodė, draugiškai. Išgirdome įdomios informacijos apie tai, kas ir kaip vyksta Rusijoje.

Sužinojome, kad šiuo metu Lietuvoje nėra oficialių Skambančių kedrų produkcijos atstovų. (Gal kas susidomėtumėte?)

Sužinojome daug detalių knygų vertimų bei leidybos klausimu. Kaip bebūtų liūdna, panašu, kad šiame reikale visi „žygdarbiai“ nuveikti ne kieno kito, o savų Lietuvos anastasijiečių.

Trumpai apie visą šią istoriją iš N. Erkelenz lūpų.

„Asvejos“ leidykla į teismą buvo paduota paties V.Megre, kaip autoriaus, kadangi jo knygas ne vienerius metus „Asveja“ leido nepasirašiusi sutarties ir nemokėdama už tai autoriui. Pasak Natalijos, su leidyklos savininku kalbėjosi, kad viską išspręsti gražiuoju. Pasiūlė jam atsiprašyti bei sumokėti atitinkamą sumą. Jis atsiprašė, bet pinigų taip ir nesumokėjo, tad tenka spręsti teisminiu būdu.

Kaip knygos leidyba atsidūrė Natalijos rankose? Ogi senai, kai dar veikė klubai, atsirado grupelė entuziastų, kurie nukeliavę pas Nataliją, ėmė prašyti jos finansinės paramos ir dalyvauti naujame V.Megre knygų leidime, nes dabartinis „Asvejos“ knygų vertimas esą blogas. Ji tuo metu atsisakiusi (tuomet, jos nuostabai, visi iniciatoriai išgaravo), bet taip ir likusi įsitikinusi, kad vertimas išties blogas ir, susiklosčius palankioms aplinkybėms, ėmusis šio klausimo.

Sužinojome ir tai, kad dar prieš dvejus metus ji tikslingai važiavusi į rengiamą Žemės šventę, kad ten susitikti su „iniciatyviais“ žmonėmis su pasiūlymu pasikalbėti, išsiaiškinti situaciją. Tačiau išgirdusi tik atsakymą: „Kam lįsti į negatyvą?“ Jei tai tiesa, deja, praradome dvejus metus.

Visaip bandėme Natalijai paaiškinti, kodėl lietuviams priimtinesnis vertimas „giminės sodyba“. Nuoširdžiai prašėme grąžinti visų knygų esminę „giminės“ (rod) sąvoką, kurios nebelieka naujo vertimo knygose. Ji mums pasiūlė kalbėti tiesiogiai su dabartiniu vertėju. Tai būtų kažkur sausio mėnesį, kai tik jis užbaigs ketvirtos knygos vertimą.

Paaiškėjo, kad tai jau kitas vertėjas, nes, kaip supratome, iš Polinos buvo sulaukta priekaištų dėl Anastos blogo vertimo. Taigi, mūsų siųsti laiškai nenuėjo perniek, tik, deja, nebuvo atkreipta dėmesio į raktinių žodžių pakeitimo svarbą.

Dėl Stalino knygos. Taip pat niekaip nepavyko paaiškinti, kodėl lietuviams šis veikėjas kelia nemalonius jausmus. Išsiaiškinom tik tiek, kad nusitaikyta buvo būtent į V.Megre knygas, nes knyga apie Staliną išleista prieš dvejus metus ir niekas jos nekabino. O dėl V.Megre knygų vienas politikas iškart pasakęs, kad greičiausiai nebus leista jų platinti, kadangi jos nukreiptos prieš globalizmą.

Natalija pasiūlė balsavimo idėją, kad žmonės balsuotų, kas už giminės sodybą, o kas už tėvoniją. Mums tai pasirodė priimtina.

Atrodė, pokalbis vyko sklandžiai ir išties pavyko rasti bendrą kalbą, sutarimą. Deja, šiandien (ketvirtadienį) Ingrida sulaukė pikto N.Erkelenz skambučio, kad ji nieko nekeisianti ir toliau neverta šiuo klausimu bendrauti. Sutiksianti tik, jeigu jau taip norit, už 4 tūkstančius eurų pakeisti „Tėvonijos knyga“ viršelio pavadinimą (?!). Dėl balsavimo pasakė pajuokavusi. Nesupratome, ar jos toks būdas, ar strategija, ar kažkas „pakonsultavo“. Kiek tuomet išvis galima tikėti jos žodžiais?

Nežinia, kiek yra suprantančių, dėl ko išvis čia vargti, – tebūnie tėvonija. O kokį vaizdinį šis žodis neša? Pagalvokim apie ateitį, pvz., kaip įtikinsit politikus priimti tėvonijos įstatymą? O kaip skamba Tėvonijos partija? Tėvonijos knyga?

Ir kokie tolesni mūs žingsniai?

Mielieji, nebeleiskime vieni sau patys nuspręsti už visus bendraminčius, už visą Lietuvą, kaip buvo jau įprasta, – jau turim pasekmes. Pagalvokim, labai prašom, drauge, pasitarkim.

Lieka išeitis vėl tiesiogiai kreiptis į V.Megre, Poliną ir Niną. Gal kas nors turite pažįstamų filologų, kurie galėtų parašyti žodžio „rodovoje pomestje“ vertimo ekspertizę? Galbūt išties verta balsuoti?

Labai laukiame jūsų pasiūlymų.

2017-07-29 d. SUSITIKIMAS KARDOKUOSE. GIMINĖS SODYBŲ ĮSTATYMAS LIETUVAI

 

PIRMA. Iš pradžių aptarėme, kaip pateikti giminės sodybų įstatymo reikalingumą. Kokia giminės sodybų bei gyvenviečių nauda Lietuvai?

Štai mūsų pamąstymai:

Geresnė sveikata, – mažėja išlaidos sveikatos priežiūrai.

Kaimų atgaivinimas. Kaimo mokyklų išsaugojimas, kultūrinės programos vaikams ir suaugusiems. Darbo vietų kaimuose kūrimas. Alkoholizmo stabdymas. Atgimstanti Lietuva, mažieji šeimyniniai ūkiai, verslai. Buvusių kaimų (susidedančių iš sodybų – vienkiemių) prieš sovietmetį (kurie kuriant kolūkius buvo sugriauti) atstatymas. Ūkininkai kaip profesija.

Susitvarkome infrastruktūrą.

Šeima pati sau susikuria darbo vietas. Jomis nebereikia rūpintis valstybei (bedarbio išmokos).

Amatų atgaivinimas, paveldo išsaugojimas. (Reikalinga surašyti visas įmanomas veiklas).

Nacionalinė idėja – atgaivinti esmę. Išsaugoti Lietuvos savitumą.

Atgaivinamas patriotizmas – meilė gimtinei.

Ekologiniai klausimai – ekosistemos atstatymas, aplinkos tausojimas.

Emigracijos sustabdymas, o gal ir tautiečių pargrįžimas.

Pensijų fondas savo tėvams.

(Kviečiame prisidėti ir pratęsti sąrašą savo papildymais).

 

ANTRA. Giminės sodybų įstatymo aptarimas. Išsistudijavome Rusijoje paruoštą Giminės sodybų įstatymo projektą. Pateikiame preliminarų jo vertimą su kai kuriomis mūsų pataisomis ir pastabomis.

 

TERMINŲ APIBRĖŽIMAS (1 STRAIPSNIS) Pagrindinės sąvokos naudojamos įstatyme.

 

Giminės sodybų kūrimo tikslu įstatyme naudojami terminai tokia reikšme:

 

1.GIMINĖS SODYBA – žemės sklypas su jame esančiu individualiu gyvenamuoju namu bei kitais pagalbiniais pastatais, taip pat daugiamečiais augalais, miško želdiniais, vandens telkiniais ir gyvūnais bei kitu turtu, kuriame iš kartos į kartą gyvena žmogus ir jo šeima (giminė), užsiimantis „ūkine veikla?“ (ведущие усадебное (хуторское) хозяйство.)

2.(Усадебное (хуторское) хозяйство) – SODYBOS ŪKIS – ne verslo pobūdžio piliečio bei jo šeimos narių veikla, kurios prioritetas žemės naudojimas, kaip gamtos objekto, saugomos kaip svarbiausios sudedamosios gamtos dalies, naudojamos gamtinės žemdirbystės sistemos, vykdoma žemės ūkio veikla su minimaliu negatyviu poveikiu aplinkai, užtikrinamas piliečių gyvenimas palankioje aplinkoje, gamtos apsaugos tema organizuojami renginiai, atgaivinami gimtieji tautiniai papročiai, šventės ir amatai, vykdoma sveiko gyvenimo būdo sklaida.

3.GIMINĖS SODYBŲ GYVENVIETĖ – piliečių kuriamas apgyventas darinys, susijęs su apgyvendintom teritorijom ir susidedantis iš susidariusių Giminės sodybų, sklypų skirtų Giminės sodyboms kurti bei bendro naudojimo žemės, skirtos infrastruktūros objektams bei kitokio bendro naudojimo turto, priklausančio Giminės sodybų gyvenvietės gyventojams.

Pastaba: gyvenvietės dydžio apibrėžimas – ne mažiau10 Giminės sodybos sklypų.

4.ĮGALIOTAS ORGANAS – valstybinės valdžios vykdomasis organas arba vietinės savivaldos organas, turintis teisę skirti atitinkamus žemės sklypus iš žemių, priklausančių valstybei ar savivaldybei, atsižvelgiant į veikiančią Rusijos Federacijos įstatyminę bazę.

 

Pastabos: 5.BENDRUOMENĖ – jos apibrėžimas, susitarimai.

Gal galima būtų įtraukti ir tokį dalyką kaip savivaldos (savitvarkos) paminėjimą, apibrėžimą – Viešės principas.

 

 

ŽEMĖS SKYRIMAS GIMINĖS SODYBŲ KŪRIMUI (2 STRAIPSNIS)

Galbūt ir mums vertėtų įstatyme įrašyti šią galimybę (neatmesti jos), kad valstybė ar daugiažemiai ūkininkai gali skirti, dovanoti žemės sklypus norintiems kurti Giminės sodybas.

Gaires, nurodytas žemės skyrimo klausimu, galima panaudoti mums mąstant Giminės sodybos statuso suteikimo klausimu.

 

Nurodomas sklypo dydis – ne mažiau 1 ha.

Apibrėžti viršutinę ribą, t.y., jei sklypas didesnis nei …(pvz. 3 ha) ,viršijantis plotas įforminamas jau kita paskirtimi (pvz. žemės ūkio).

Žemė gali būti skiriama:

-naudojimuisi visą gyvenimą su paveldėjimo teise;

-nuosavybės teise;

-nuolatiniam (neribotam) naudojimuisi.

 

Teisė kurti Giminės sodybą – tai teisė priklausanti kiekvienam piliečiui nuo gimimo.

Teisę gauti sklypą Giminės sodybos kūrimui kiekvienas pilietis turi tik vieną kartą, pakartotinis sklypo gavimas neleistinas.

 

GIMINĖS SODYBŲ SKLYPŲ TEISINIS REŽIMAS (3 STRAIPSNIS)

 

Giminės sodybų sklypai negali būti:

paimami valstybinėm arba municipalinėm reikmėm;

konfiskuojami (taip pat Giminės sodybos turtas);

dalinami, jeigu nors viena jo naujai suformuota dalis bus mažesnė nei 1 ha;

paskirties keitimas neleistinas;

Giminės sodybos sklypui negalima taikyti baudžiamųjų priemonių už piliečio ar jo šeimos narių pareigų nevykdymą;

priverstinis teisių atėmimas į Giminės sodybos sklypus, išskyrus atvejus nustatytus įstatymo, negalimas.

 

Pastabos: apmąstyti klausimą – Giminės sodybos likimas skyrybų atveju.

Išmirus visai giminei sodyba atitenka bendruomenei.

Nusprendus parduoti Giminės sodybą, pirmenybę nusipirkti Giminės sodybą turi bendruomenė rinkos kainomis.

 

GIMINĖS SODYBOS VALDYMAS, NAUDOJIMAS IR DISPONAVIMAS (4 STRAIPSNIS)

 

Čia vėlgi galima būtų pasinaudoti Giminės sodybos statuso suteikimo klausimu.

Žemės sklypas gali būti priverstinai paimtas tuo atveju, kai Giminės sodyba nekuriama ilgiau nei … (pvz. penkerius) metus.

Žemės sklypas laikomas nenaudojamu Giminės sodybos kūrimui daugiau nei penkerius metus iš eilės esant šiems požymiams vienu metu:

–žemės sklype negyvena nei pilietis, kuriam priklauso Giminės sodybos sklypas, nei jo šeimos nariai, nei artimi giminaičiai;

–žemės sklype nevykdoma jokia ūkinė veikla arba jos vykdymas pažeidžia esantį įstatymą.

Skyrelis apie kompensaciją (tuo atveju, kai žemė buvo skiriama).

Neleistinas teisių į Giminės sodybą perdavimas kitiems asmenims arba organizacijoms, išskyrus atvejus, kai Giminės sodyba perleidžiama šeimos nariui ar artimam giminaičiui.

 

Pastabos:

Giminės sodybos statusas prarandamas, jei veikla nevykdoma 3 (5?) metus.

Pakartotinis statusas gaunamas galbūt su visos bendruomenės pritarimu. Gal statusą sieti ne su vieta (Giminės sodyba), o su žmogumi – jis praranda teisę antrą kartą gauti kuriamos Giminės sodybos statusą?

 

GIMINĖS SODYBOS ĮKŪRIMAS (5 STRAIPSNIS)

 

1.Žemės sklype kurdamas Giminės sodybą pilietis turi teisę:

– žemės sklype vykdyti žemės ūkio veiklą, užsiimant sodininkyste, daržininkyste, vynuogininkyste, miškininkyste, sėklininkyste, gėlininkyste, ne žudymo tikslais: bitininkyste, žuvininkyste, paukštininkyste, žvėrininkyste, gyvulininkyste ir kt., taikydami ekologiškus gamybos būdus ir laikydamiesi ekologinės įstatyminės bazės reikalavimų;

-bet kurioje sklypo vietoje statyti gyvenamąjį namą (ne daugiau nei trijų aukštų), tinkamą nuolatiniam piliečio bei jo šeimos gyvenimui, užregistruoti nuosavybės teisę nustatyta įstatymine tvarka bei užsiregistruoti jame kaip nuolatinėje gyvenamoje vietoje;

-žemės sklype statyti gyvenamuosius bei pagalbinius statinius, tame tarpe pirtis, garažus, šiltnamius, rūsius, tvartus, šulinius, malūnus, vėjo malūnus, pavėsines, paviljonus, keliukus, gėlių lovas, fontanus, suoliukus, dekoratyvinius elementus ir kt.;

-kurti landšaftinės architektūros kūrinius ir sodo-parko meną (sodai, parkai, skverai, bulvarai), kultūros ir gamtos ansamblius, tapybos, skulptūros, dekoratyvinio-taikomojo meno kūrinius, (mokslo ir technikos objektus ?) ir kitus materialios kultūros objektus;

-organizuoti renginius gamtos aplinkos temomis, taipogi , sodinti žalius želdynus, kurti vandens objektus, išsaugoti laukines pievas, saugoti gamtinį landšaftą bei buveines vabalų, bičių ir kitų gyvūnų, saugoti bei atkurti gyvų organizmų biologinę įvairovę, atstatyti gamtines ekosistemas ir kt.

 1. Giminės sodybos kūrimas vyksta, kaip taisyklė, asmeninėmis pastangomis giminaičių ir (arba) piliečių Rusijos Federacijos. ( ?) J
 2. Piliečio ir jo šeimos narių Giminės sodybos kūrimas nelaikomas verslo pobūdžio veikla. Produkcija, gaunama žemės sklypuose, kuriuose kuriama Giminės sodyba, neapmokestinama.
 3. Piliečio individualiojo gyvenamojo namo statyboms, taip pat kapitaliniams statiniams bei pagalbinio tipo pastatams žemės sklypo ribose, skirto Giminės sodybos kūrimui, leidimo gavimas statyboms nereikalaujamas.
 4. Kurdamasis žemės sklype, skirtame Giminės sodybai kurti, pilietis turi teisę užstatyti ne daugiau nei … ( pvz.10% ) žemės sklypo ploto.
 5. Pilietis, kuriantis Giminės sodybą bei jo šeimos (giminės) nariai turi teisę būti palaidoti savo Giminės sodybos teritorijoje, su sąlyga, kad bus paisoma sanitarinių normų.
 6. Kieno nors kišimasis į piliečio veiklą, susijusią su Giminės sodybos kūrimu, neleistinas, išskyrus tuos atvejus, kuriuos nustato įstatyminė bazė.

 

GYVENVIEČIŲ, SUSIDEDANČIŲ IŠ GIMINĖS SODYBŲ, ORGANIZAVIMAS (6 STRAIPSNIS)

 

Čia parinkom tik tai, kas, mūsų nuomone, tiktų ir mums.

Piliečiams garantuojama teisė į valstybės palaikymą kuriant Giminės sodybų gyvenvietę – jos infrastruktūros kūrime bei … (kituose bendruomenės reikaluose – galim pamąstyti, ką konkrečiai įvardinti).

 1. Giminės sodybų gyvenvietė, sudaroma iniciatyva piliečių, kuriančių Giminės sodybas šalia esančiuose žemės sklypuose, laikoma apgyventa teritorija, kurios teisinė padėtis nustatoma šiuo įstatymu bei įstatymais RF subjektų „Apie Giminės sodybas“. Giminės sodybų gyvenvietės gyventojų sprendimu, priimtu piliečių susiėjime, Giminės sodybų gyvenvietė gali gauti statusą apgyvendinto punkto, ypatingai saugomos gamtinės teritorijos arba municipalinio darinio, įgalioto organo sprendimu bei veikiančios įstatyminės bazės nustatyta tvarka.

Galimas mūsų pateiktinas variantas, pavyzdžiui, savarankiško savivaldos objekto (organizuojami renginiai, švietimas, kt.).

Piliečiai, kuriantys Giminės sodybas, šalia viens kito esančiuose žemės sklypuose, priėmę sprendimą apie apsijungimą į Giminės sodybų gyvenvietę, patvirtinę jo pavadinimą ir paruošę teritorijos plano projektą (…). – Keliuose straipsnio skirsniuose akcentuojama būtent tai. Manau, galima tai naudoti, kaip įsivardijimą, kaip Giminės sodybų gyvenvietės kriterijų.

 

GIMINĖS SODYBŲ GYVENVIETĖS EKOLOGINĖ ZONA (7 STRAIPSNIS)

 

1.Piliečiai, kuriantys Giminės sodybą Giminės sodybų gyvenvietėje, turi teisę, priimtu bendru sutarimu, aplink Giminės sodybų gyvenvietę nustatyti ekologinę zoną skirtą:

-saugoti natūralią gamtą bei jos turtus dabartinei bei ateities kartoms;

-garantuoti galimybę užsiimti ekologiniu ūkiu;

-Giminės sodybų gamtinių kompleksų apsaugai nuo nepalankaus technogeninio poveikio ir užtikrinimą teisės į būstą palankioje supančioje aplinkoje.

 1. Giminės sodybų gyvenvietės ekologinė zona nustatoma nuo Giminės sodybų gyvenvietės ribos šių dydžių:

1km – susidarius Giminės sodybų gyvenvietei;

2km – Giminės sodybų gyvenvietėje esant pasėliams kultūrų, naudojamų maistui be terminio apdirbimo (svogūnai auginami laiškams, petražolės, salierai, rūgštynės, žirniai, krapai, pomidorai, agurkai, vaismedžiai, vaiskrūmiai ir kt.) arba gyvenvietės geriamo vandens tiekimo šaltiniams (šaltiniai, kūdros, upeliai, ežerai ir kt.), arba žuvininkystės vandens telkiniams;

5km – Giminės sodybų gyvenvietėje esant aviliams, kaladėms arba stacionariems bitynams.

Giminės sodybų gyvenvietės ekologinės zonos ribos nustatomos pagal Giminės sodybų gyvenvietės užimamą teritoriją ir gali būti peržiūrėtos kuriantis naujoms Giminės sodyboms – t. y. Giminės sodybų gyvenvietei plečiantis.

3.Jeigu Giminės sodybų gyvenvietės gyventojų bendru sprendimu nenusprendžiama kitaip, Giminės sodybų gyvenvietės ekologinėje zonoje draudžiama:

-miškų iškirtimas plynai;

-pesticidų ir kitų toksinių medžiagų naudojimas;

-medžioklė bei kiti medžioklinio ūkio būdai;

-vietinių naudingų iškasenų perdirbimas;

-teritorijos teršimas nuotekomis, cheminėmis, radioaktyviomis ir kitomis žalingomis medžiagomis, gamybos ir vartojimo atliekomis;

-gamybinių bei vartojimo atliekų laidojimas, gyvulių bei kitų objektų, turinčių negatyvų poveikį požeminiams vandenims kapavietės;

-laidojimas arba talpinimas pavojingų ir radioaktyvių atliekų;

-gamybos bei vartojimo atliekų, tarp jų radioaktyvių atliekų, išmetimas į paviršinius ir požeminius vandens objektus, nuotekų baseinus, į podirvį ar ant dirvos;

-ūkinės ar kitos veiklos vykdymas, turinčios negatyvų poveikį Giminės sodybų gamtiniams dariniams ir trukdančios atlikti joms savo ekologinę, sanitarinę-higieninę ir poilsinę paskirtį.

 1. Išskirtinai su Giminės sodybų gyvenvietės gyventojų sutikimu Giminės sodybų gyvenvietės ekologinėje zonoje gali būti vykdoma ūkinė ar kita veikla, kuriai, atsižvelgiant į veikiančią įstatyminę bazę, reikalingi preliminarūs vieši aptarimai.
 2. Norint gauti Giminės sodybų gyvenvietės gyventojų sutikimą priimti aukščiau minėtus sprendimus arba vykdyti aukščiau išvardintoms veiklų rūšims vieši aptarimai vyksta bendro Giminės sodybų gyvenvietės gyventojų susirinkimo forma, Giminės sodybų gyvenvietės teritorijoje.
 3. Kiekvienas Giminės sodybų gyvenvietės gyventojas turi teisę nemokamai naudotis ekologinėje zonoje esančiais ūkiniais naudmenimis, vandens objektais ir miškais šiais tikslais: šienui, ganykloms, bitininkystei, rinkimui bei gamybai laukinių vaisių, uogų, riešutų, grybų, валежника, sausuolių (sausos medienos), samanų ir kitų miško resursų.

 

Mūsų papildymas: uždrausti vietinius lėktuvų maršrutus virš Giminės sodybų gyvenviečių.

Pastaba: Gyvenvietės tarsi maži rezervatai, (galbūt galima pritaikyti nacionalinių parkų buferinės zonos įstatus).

 

GALIOJANČIOS ĮSTATIMINĖS BAZĖS PRITAIKYMAS KURIANT GIMINĖS SODYBAS (8 STRAIPSNIS)

Pavyzdžiui:

Piliečiams, kuriantiems Giminės sodybas, taikomos lengvatos, numatytos ūkio produkcijos gamintojams.

Čia reikėtų padirbėti su žmonėmis, žinančiais Lietuvos įstatyminę bazę.

 

ESANČIO ĮSTATYMO PRITAIKYMAS PILIEČIAMS, KURIANTIEMS GIMINĖS SODYBAS ŽEMĖS SKLYPUOSE, ĮSIGYTUOSE PRIEŠ ĮSIGALIOJANT ŠIAM ĮSTATYMUI (9 STRAIPSNIS)

 

Kol kas tiek, ką spėjome paruošti.

Svarbias temas įstatymui, kurios aktualios būtent Lietuvoje, kaip pvz. švietimo klausimai (kad mūsų vaikai neišvažiuotų, mokymas namie ir pan.), gimdymas, teks paruošti patiems. Taip pat peržiūrėti mokesčius (atleidimas nuo žemės mokesčių).

Dar iškėlėme mintį, – viena iš galimybių – kaip supažindinti su šiuo įstatymu tautą, – jį būtų galima pristatyti, paleidus kaip peticiją.

 

Visiems geros dienos! Kviečiame prisijungti savo mintimis.