Pokalbiai su dolmenų Išminčiais

Pokalbiai su dolmenų Išminčiais

„Giminės sodybų bendruomenė“ Asociacija praneša, kad išleistos L. Kupcovos „Bendravimas su dolmenų Išminčiais” knygos. Ištraukos iš šių knygų.

Išminčius Viardón:

– Ko tu įėjai į dolmeną, ką tu norėjai atnešti žmonėms?– Aš žinojau, kad būsiu labai reikalingas žmonėms, kurie panorės atsitraukti nuo civilizacijos, kurią jie patys sukūrė. Aš galėsiu jiems padėti nueiti iki naujos civilizacijos t.y. iki Ištakų. Dėl to žmonėms reikia padėti susivokti, kad jūsų civilizacija yra aklavietėje ir nukreipti juos į viso gyvenimo pokytį.– Bet žmonės eina prie tavo dolmeno tiesiog pažiūrėti, kad yra toks dolmenas?– Taip, tai labai gerai, juk kai žmonės prieina prie mano dolmeno, jie net neįtaria, kad aš padedu jiems suprasti jų paklydimą. Po kiek laiko jie pradės susimąstyti savo egzistavimo klausimais ir ką dėl to reikia daryti, kad pakeisti savo gyvenimą, o pirmiausia save pačius. Aš dabar labai džiaugiuosi, kad prie mano dolmeno ateina tiek daug žmonių. Juk aš taip pat žiūriu į žmones ir matau, kas mane greit galės suprasti ir save pakeisti, kas ilgai eis į suvokimą, nors žmonės patys to ir nepastebės. Jie tiesiog patys pradės eiti prie naujo gyvenimo suvokimo. Ir dar šalia manęs yra daug šventyklų, kurios man padeda pakeisti ne tik pačius žmones, bet ir jų likimus. Tai labai svarbu.

Išminčius Akar:

Šiuolaikiniai žmonės užsiėmę duonos kasdieninės pelnymu ir todėl pamiršta, o dažnai net nežino, kad yra Dvasia ir jinai laukia, kada žmogus atkreips į Ją savo dėmesį, kad ji galėtų įvykdyti savo paskirtį: nukreipti, patarti, ginti žmogų, o taip pat sustiprinti (sveikatinti) jo kūną. Mes, dolmenuose, jums padedame, žmonės, pajausti, išgirsti ir suprasti savo Dvasią.

Šios serijos knygas galite įsigyti pas sodybiečius:

8-600-95543 (Kazlų Rūda, Kaunas, Rokiškis)

8-636-05741 (Vilnius)

8-618-13014 (Ukmergė, Panevėžys, Utena)Galite kreiptis iš kitų miestų ar gyvenviečių žmonės. Mes jas perduosime.Kainos apie keturis eurus.