Klausimas: kur gauti Anastasijos 8 ir kitas knygas lietuvių kalba?

Klausimas: kur gauti Anastasijos 8 ir kitas knygas lietuvių kalba?

Kur gauti Vladimiro Megre knygas lietuvių kalba?

Ieškomos V. Megre knygos:

  • Naujoji Civilizacija
  • Meilės Apeigos

Daugelis žmonių ieško ir neranda pastaruoju metu, pasidalinkite kas žinote kur jas įsigyti.

Paieškojęs internete radau nusipirkti  keturias V.Megre knygas lietuvių kalba (leidykla Baltosios Gulbės):

 

Jei kas turite ir norite parduoti jau perskaitytas „Naujoji Civilizacija“ bei „Meilės Apeigos“ parašykite žinute.

Forumas

Dar kartą primename apie puslapyje veikiantį forumą: https://anastasija.lt/forumai/ . Kviečiame ne tik apsilankyti, bet ir prisijungti savo mintimis, pastebėjimais, įžvalgomis. Siūlykite naujas temas, rašykite, diskutuokite, klauskite, dalinkitės. Kviečiame prisijungti ir kitus aktyvius Anastasijos judėjimo narius. Buvę nesklandumai telieka praeityje, tebūnie tai bendravimo bei bendradarbiavimo pamokos, padėjusios tapti sąmoningesniais ir tęskime bendrą veiklą šviežiai, švariai ir šviesiai. Esame bendraminčiai, įkvėpti V. Megre knygų, nors visi skirtingi, savaip mąstantys ir regintys, išskirtinai keliaujantys, bet siekiantys tų pačių tikslų, tad visgi bendraminčiai, tad branginkime vieni kitus.
O norintiems susipažinti ar prisiminti jau sukauptas žinias bei patirtis, senąjį forumą rasite šiuo adresu: :  https://forum.anastasija.lt .

2017-07-29 d. SUSITIKIMAS KARDOKUOSE. GIMINĖS SODYBŲ ĮSTATYMAS LIETUVAI

 

PIRMA. Iš pradžių aptarėme, kaip pateikti giminės sodybų įstatymo reikalingumą. Kokia giminės sodybų bei gyvenviečių nauda Lietuvai?

Štai mūsų pamąstymai:

Geresnė sveikata, – mažėja išlaidos sveikatos priežiūrai.

Kaimų atgaivinimas. Kaimo mokyklų išsaugojimas, kultūrinės programos vaikams ir suaugusiems. Darbo vietų kaimuose kūrimas. Alkoholizmo stabdymas. Atgimstanti Lietuva, mažieji šeimyniniai ūkiai, verslai. Buvusių kaimų (susidedančių iš sodybų – vienkiemių) prieš sovietmetį (kurie kuriant kolūkius buvo sugriauti) atstatymas. Ūkininkai kaip profesija.

Susitvarkome infrastruktūrą.

Šeima pati sau susikuria darbo vietas. Jomis nebereikia rūpintis valstybei (bedarbio išmokos).

Amatų atgaivinimas, paveldo išsaugojimas. (Reikalinga surašyti visas įmanomas veiklas).

Nacionalinė idėja – atgaivinti esmę. Išsaugoti Lietuvos savitumą.

Atgaivinamas patriotizmas – meilė gimtinei.

Ekologiniai klausimai – ekosistemos atstatymas, aplinkos tausojimas.

Emigracijos sustabdymas, o gal ir tautiečių pargrįžimas.

Pensijų fondas savo tėvams.

(Kviečiame prisidėti ir pratęsti sąrašą savo papildymais).

 

ANTRA. Giminės sodybų įstatymo aptarimas. Išsistudijavome Rusijoje paruoštą Giminės sodybų įstatymo projektą. Pateikiame preliminarų jo vertimą su kai kuriomis mūsų pataisomis ir pastabomis.

 

TERMINŲ APIBRĖŽIMAS (1 STRAIPSNIS) Pagrindinės sąvokos naudojamos įstatyme.

 

Giminės sodybų kūrimo tikslu įstatyme naudojami terminai tokia reikšme:

 

1.GIMINĖS SODYBA – žemės sklypas su jame esančiu individualiu gyvenamuoju namu bei kitais pagalbiniais pastatais, taip pat daugiamečiais augalais, miško želdiniais, vandens telkiniais ir gyvūnais bei kitu turtu, kuriame iš kartos į kartą gyvena žmogus ir jo šeima (giminė), užsiimantis „ūkine veikla?“ (ведущие усадебное (хуторское) хозяйство.)

2.(Усадебное (хуторское) хозяйство) – SODYBOS ŪKIS – ne verslo pobūdžio piliečio bei jo šeimos narių veikla, kurios prioritetas žemės naudojimas, kaip gamtos objekto, saugomos kaip svarbiausios sudedamosios gamtos dalies, naudojamos gamtinės žemdirbystės sistemos, vykdoma žemės ūkio veikla su minimaliu negatyviu poveikiu aplinkai, užtikrinamas piliečių gyvenimas palankioje aplinkoje, gamtos apsaugos tema organizuojami renginiai, atgaivinami gimtieji tautiniai papročiai, šventės ir amatai, vykdoma sveiko gyvenimo būdo sklaida.

3.GIMINĖS SODYBŲ GYVENVIETĖ – piliečių kuriamas apgyventas darinys, susijęs su apgyvendintom teritorijom ir susidedantis iš susidariusių Giminės sodybų, sklypų skirtų Giminės sodyboms kurti bei bendro naudojimo žemės, skirtos infrastruktūros objektams bei kitokio bendro naudojimo turto, priklausančio Giminės sodybų gyvenvietės gyventojams.

Pastaba: gyvenvietės dydžio apibrėžimas – ne mažiau10 Giminės sodybos sklypų.

4.ĮGALIOTAS ORGANAS – valstybinės valdžios vykdomasis organas arba vietinės savivaldos organas, turintis teisę skirti atitinkamus žemės sklypus iš žemių, priklausančių valstybei ar savivaldybei, atsižvelgiant į veikiančią Rusijos Federacijos įstatyminę bazę.

 

Pastabos: 5.BENDRUOMENĖ – jos apibrėžimas, susitarimai.

Gal galima būtų įtraukti ir tokį dalyką kaip savivaldos (savitvarkos) paminėjimą, apibrėžimą – Viešės principas.

 

 

ŽEMĖS SKYRIMAS GIMINĖS SODYBŲ KŪRIMUI (2 STRAIPSNIS)

Galbūt ir mums vertėtų įstatyme įrašyti šią galimybę (neatmesti jos), kad valstybė ar daugiažemiai ūkininkai gali skirti, dovanoti žemės sklypus norintiems kurti Giminės sodybas.

Gaires, nurodytas žemės skyrimo klausimu, galima panaudoti mums mąstant Giminės sodybos statuso suteikimo klausimu.

 

Nurodomas sklypo dydis – ne mažiau 1 ha.

Apibrėžti viršutinę ribą, t.y., jei sklypas didesnis nei …(pvz. 3 ha) ,viršijantis plotas įforminamas jau kita paskirtimi (pvz. žemės ūkio).

Žemė gali būti skiriama:

-naudojimuisi visą gyvenimą su paveldėjimo teise;

-nuosavybės teise;

-nuolatiniam (neribotam) naudojimuisi.

 

Teisė kurti Giminės sodybą – tai teisė priklausanti kiekvienam piliečiui nuo gimimo.

Teisę gauti sklypą Giminės sodybos kūrimui kiekvienas pilietis turi tik vieną kartą, pakartotinis sklypo gavimas neleistinas.

 

GIMINĖS SODYBŲ SKLYPŲ TEISINIS REŽIMAS (3 STRAIPSNIS)

 

Giminės sodybų sklypai negali būti:

paimami valstybinėm arba municipalinėm reikmėm;

konfiskuojami (taip pat Giminės sodybos turtas);

dalinami, jeigu nors viena jo naujai suformuota dalis bus mažesnė nei 1 ha;

paskirties keitimas neleistinas;

Giminės sodybos sklypui negalima taikyti baudžiamųjų priemonių už piliečio ar jo šeimos narių pareigų nevykdymą;

priverstinis teisių atėmimas į Giminės sodybos sklypus, išskyrus atvejus nustatytus įstatymo, negalimas.

 

Pastabos: apmąstyti klausimą – Giminės sodybos likimas skyrybų atveju.

Išmirus visai giminei sodyba atitenka bendruomenei.

Nusprendus parduoti Giminės sodybą, pirmenybę nusipirkti Giminės sodybą turi bendruomenė rinkos kainomis.

 

GIMINĖS SODYBOS VALDYMAS, NAUDOJIMAS IR DISPONAVIMAS (4 STRAIPSNIS)

 

Čia vėlgi galima būtų pasinaudoti Giminės sodybos statuso suteikimo klausimu.

Žemės sklypas gali būti priverstinai paimtas tuo atveju, kai Giminės sodyba nekuriama ilgiau nei … (pvz. penkerius) metus.

Žemės sklypas laikomas nenaudojamu Giminės sodybos kūrimui daugiau nei penkerius metus iš eilės esant šiems požymiams vienu metu:

–žemės sklype negyvena nei pilietis, kuriam priklauso Giminės sodybos sklypas, nei jo šeimos nariai, nei artimi giminaičiai;

–žemės sklype nevykdoma jokia ūkinė veikla arba jos vykdymas pažeidžia esantį įstatymą.

Skyrelis apie kompensaciją (tuo atveju, kai žemė buvo skiriama).

Neleistinas teisių į Giminės sodybą perdavimas kitiems asmenims arba organizacijoms, išskyrus atvejus, kai Giminės sodyba perleidžiama šeimos nariui ar artimam giminaičiui.

 

Pastabos:

Giminės sodybos statusas prarandamas, jei veikla nevykdoma 3 (5?) metus.

Pakartotinis statusas gaunamas galbūt su visos bendruomenės pritarimu. Gal statusą sieti ne su vieta (Giminės sodyba), o su žmogumi – jis praranda teisę antrą kartą gauti kuriamos Giminės sodybos statusą?

 

GIMINĖS SODYBOS ĮKŪRIMAS (5 STRAIPSNIS)

 

1.Žemės sklype kurdamas Giminės sodybą pilietis turi teisę:

– žemės sklype vykdyti žemės ūkio veiklą, užsiimant sodininkyste, daržininkyste, vynuogininkyste, miškininkyste, sėklininkyste, gėlininkyste, ne žudymo tikslais: bitininkyste, žuvininkyste, paukštininkyste, žvėrininkyste, gyvulininkyste ir kt., taikydami ekologiškus gamybos būdus ir laikydamiesi ekologinės įstatyminės bazės reikalavimų;

-bet kurioje sklypo vietoje statyti gyvenamąjį namą (ne daugiau nei trijų aukštų), tinkamą nuolatiniam piliečio bei jo šeimos gyvenimui, užregistruoti nuosavybės teisę nustatyta įstatymine tvarka bei užsiregistruoti jame kaip nuolatinėje gyvenamoje vietoje;

-žemės sklype statyti gyvenamuosius bei pagalbinius statinius, tame tarpe pirtis, garažus, šiltnamius, rūsius, tvartus, šulinius, malūnus, vėjo malūnus, pavėsines, paviljonus, keliukus, gėlių lovas, fontanus, suoliukus, dekoratyvinius elementus ir kt.;

-kurti landšaftinės architektūros kūrinius ir sodo-parko meną (sodai, parkai, skverai, bulvarai), kultūros ir gamtos ansamblius, tapybos, skulptūros, dekoratyvinio-taikomojo meno kūrinius, (mokslo ir technikos objektus ?) ir kitus materialios kultūros objektus;

-organizuoti renginius gamtos aplinkos temomis, taipogi , sodinti žalius želdynus, kurti vandens objektus, išsaugoti laukines pievas, saugoti gamtinį landšaftą bei buveines vabalų, bičių ir kitų gyvūnų, saugoti bei atkurti gyvų organizmų biologinę įvairovę, atstatyti gamtines ekosistemas ir kt.

 1. Giminės sodybos kūrimas vyksta, kaip taisyklė, asmeninėmis pastangomis giminaičių ir (arba) piliečių Rusijos Federacijos. ( ?) J
 2. Piliečio ir jo šeimos narių Giminės sodybos kūrimas nelaikomas verslo pobūdžio veikla. Produkcija, gaunama žemės sklypuose, kuriuose kuriama Giminės sodyba, neapmokestinama.
 3. Piliečio individualiojo gyvenamojo namo statyboms, taip pat kapitaliniams statiniams bei pagalbinio tipo pastatams žemės sklypo ribose, skirto Giminės sodybos kūrimui, leidimo gavimas statyboms nereikalaujamas.
 4. Kurdamasis žemės sklype, skirtame Giminės sodybai kurti, pilietis turi teisę užstatyti ne daugiau nei … ( pvz.10% ) žemės sklypo ploto.
 5. Pilietis, kuriantis Giminės sodybą bei jo šeimos (giminės) nariai turi teisę būti palaidoti savo Giminės sodybos teritorijoje, su sąlyga, kad bus paisoma sanitarinių normų.
 6. Kieno nors kišimasis į piliečio veiklą, susijusią su Giminės sodybos kūrimu, neleistinas, išskyrus tuos atvejus, kuriuos nustato įstatyminė bazė.

 

GYVENVIEČIŲ, SUSIDEDANČIŲ IŠ GIMINĖS SODYBŲ, ORGANIZAVIMAS (6 STRAIPSNIS)

 

Čia parinkom tik tai, kas, mūsų nuomone, tiktų ir mums.

Piliečiams garantuojama teisė į valstybės palaikymą kuriant Giminės sodybų gyvenvietę – jos infrastruktūros kūrime bei … (kituose bendruomenės reikaluose – galim pamąstyti, ką konkrečiai įvardinti).

 1. Giminės sodybų gyvenvietė, sudaroma iniciatyva piliečių, kuriančių Giminės sodybas šalia esančiuose žemės sklypuose, laikoma apgyventa teritorija, kurios teisinė padėtis nustatoma šiuo įstatymu bei įstatymais RF subjektų „Apie Giminės sodybas“. Giminės sodybų gyvenvietės gyventojų sprendimu, priimtu piliečių susiėjime, Giminės sodybų gyvenvietė gali gauti statusą apgyvendinto punkto, ypatingai saugomos gamtinės teritorijos arba municipalinio darinio, įgalioto organo sprendimu bei veikiančios įstatyminės bazės nustatyta tvarka.

Galimas mūsų pateiktinas variantas, pavyzdžiui, savarankiško savivaldos objekto (organizuojami renginiai, švietimas, kt.).

Piliečiai, kuriantys Giminės sodybas, šalia viens kito esančiuose žemės sklypuose, priėmę sprendimą apie apsijungimą į Giminės sodybų gyvenvietę, patvirtinę jo pavadinimą ir paruošę teritorijos plano projektą (…). – Keliuose straipsnio skirsniuose akcentuojama būtent tai. Manau, galima tai naudoti, kaip įsivardijimą, kaip Giminės sodybų gyvenvietės kriterijų.

 

GIMINĖS SODYBŲ GYVENVIETĖS EKOLOGINĖ ZONA (7 STRAIPSNIS)

 

1.Piliečiai, kuriantys Giminės sodybą Giminės sodybų gyvenvietėje, turi teisę, priimtu bendru sutarimu, aplink Giminės sodybų gyvenvietę nustatyti ekologinę zoną skirtą:

-saugoti natūralią gamtą bei jos turtus dabartinei bei ateities kartoms;

-garantuoti galimybę užsiimti ekologiniu ūkiu;

-Giminės sodybų gamtinių kompleksų apsaugai nuo nepalankaus technogeninio poveikio ir užtikrinimą teisės į būstą palankioje supančioje aplinkoje.

 1. Giminės sodybų gyvenvietės ekologinė zona nustatoma nuo Giminės sodybų gyvenvietės ribos šių dydžių:

1km – susidarius Giminės sodybų gyvenvietei;

2km – Giminės sodybų gyvenvietėje esant pasėliams kultūrų, naudojamų maistui be terminio apdirbimo (svogūnai auginami laiškams, petražolės, salierai, rūgštynės, žirniai, krapai, pomidorai, agurkai, vaismedžiai, vaiskrūmiai ir kt.) arba gyvenvietės geriamo vandens tiekimo šaltiniams (šaltiniai, kūdros, upeliai, ežerai ir kt.), arba žuvininkystės vandens telkiniams;

5km – Giminės sodybų gyvenvietėje esant aviliams, kaladėms arba stacionariems bitynams.

Giminės sodybų gyvenvietės ekologinės zonos ribos nustatomos pagal Giminės sodybų gyvenvietės užimamą teritoriją ir gali būti peržiūrėtos kuriantis naujoms Giminės sodyboms – t. y. Giminės sodybų gyvenvietei plečiantis.

3.Jeigu Giminės sodybų gyvenvietės gyventojų bendru sprendimu nenusprendžiama kitaip, Giminės sodybų gyvenvietės ekologinėje zonoje draudžiama:

-miškų iškirtimas plynai;

-pesticidų ir kitų toksinių medžiagų naudojimas;

-medžioklė bei kiti medžioklinio ūkio būdai;

-vietinių naudingų iškasenų perdirbimas;

-teritorijos teršimas nuotekomis, cheminėmis, radioaktyviomis ir kitomis žalingomis medžiagomis, gamybos ir vartojimo atliekomis;

-gamybinių bei vartojimo atliekų laidojimas, gyvulių bei kitų objektų, turinčių negatyvų poveikį požeminiams vandenims kapavietės;

-laidojimas arba talpinimas pavojingų ir radioaktyvių atliekų;

-gamybos bei vartojimo atliekų, tarp jų radioaktyvių atliekų, išmetimas į paviršinius ir požeminius vandens objektus, nuotekų baseinus, į podirvį ar ant dirvos;

-ūkinės ar kitos veiklos vykdymas, turinčios negatyvų poveikį Giminės sodybų gamtiniams dariniams ir trukdančios atlikti joms savo ekologinę, sanitarinę-higieninę ir poilsinę paskirtį.

 1. Išskirtinai su Giminės sodybų gyvenvietės gyventojų sutikimu Giminės sodybų gyvenvietės ekologinėje zonoje gali būti vykdoma ūkinė ar kita veikla, kuriai, atsižvelgiant į veikiančią įstatyminę bazę, reikalingi preliminarūs vieši aptarimai.
 2. Norint gauti Giminės sodybų gyvenvietės gyventojų sutikimą priimti aukščiau minėtus sprendimus arba vykdyti aukščiau išvardintoms veiklų rūšims vieši aptarimai vyksta bendro Giminės sodybų gyvenvietės gyventojų susirinkimo forma, Giminės sodybų gyvenvietės teritorijoje.
 3. Kiekvienas Giminės sodybų gyvenvietės gyventojas turi teisę nemokamai naudotis ekologinėje zonoje esančiais ūkiniais naudmenimis, vandens objektais ir miškais šiais tikslais: šienui, ganykloms, bitininkystei, rinkimui bei gamybai laukinių vaisių, uogų, riešutų, grybų, валежника, sausuolių (sausos medienos), samanų ir kitų miško resursų.

 

Mūsų papildymas: uždrausti vietinius lėktuvų maršrutus virš Giminės sodybų gyvenviečių.

Pastaba: Gyvenvietės tarsi maži rezervatai, (galbūt galima pritaikyti nacionalinių parkų buferinės zonos įstatus).

 

GALIOJANČIOS ĮSTATIMINĖS BAZĖS PRITAIKYMAS KURIANT GIMINĖS SODYBAS (8 STRAIPSNIS)

Pavyzdžiui:

Piliečiams, kuriantiems Giminės sodybas, taikomos lengvatos, numatytos ūkio produkcijos gamintojams.

Čia reikėtų padirbėti su žmonėmis, žinančiais Lietuvos įstatyminę bazę.

 

ESANČIO ĮSTATYMO PRITAIKYMAS PILIEČIAMS, KURIANTIEMS GIMINĖS SODYBAS ŽEMĖS SKLYPUOSE, ĮSIGYTUOSE PRIEŠ ĮSIGALIOJANT ŠIAM ĮSTATYMUI (9 STRAIPSNIS)

 

Kol kas tiek, ką spėjome paruošti.

Svarbias temas įstatymui, kurios aktualios būtent Lietuvoje, kaip pvz. švietimo klausimai (kad mūsų vaikai neišvažiuotų, mokymas namie ir pan.), gimdymas, teks paruošti patiems. Taip pat peržiūrėti mokesčius (atleidimas nuo žemės mokesčių).

Dar iškėlėme mintį, – viena iš galimybių – kaip supažindinti su šiuo įstatymu tautą, – jį būtų galima pristatyti, paleidus kaip peticiją.

 

Visiems geros dienos! Kviečiame prisijungti savo mintimis.

 

Forumas

Mieli bendraminčiai,

kviečiame bendrauti forume ir labai prašome jį naudoti tikslingai, t.y. temoms susijusioms su Anastasijos pateiktu vaizdiniu, giminės sodybomis. Kuriamos temos visiškai nesusijusios su idėja, kaip pavyzdys forume pasirodžiusi tema apie vairavimo mokyklas, bus trinamos.

Dar apie terminologiją

Kas atsitinka, kai pakeičiamas pavadinimas, tuo pačiu vaizdinys? Greičiausiai tai ir atsitiko Lietuvoje, – kai giminės sodybų judėjimas buvo keičiamas į ekogyvenviečių bei įvairių dvasinių praktikų judėjimą, daugeliui nebeliko džiaugsmingo polėkio bei jėgos esminiams pokyčiams. Negana to, vyksta nesusišnekėjimas.

Štai apytikslis filmuko vertimas:

Megre: – Prakalbome apie Kovčegą, o kaip jūs dabar vadinatės? Juk buvot ekogyvenvietė?

– Mūsų gyvenvietė giminės sodybų. Mūsų bendruose susirinkimuose sprendimas priimamas 75% balsų. Šiandien manęs kaip tik klausė, kodėl Vkontakte, mūsų puslapyje gyvenvietė vadinasi ekogyvenviete? Aš atsakau – pas mus buvo ilgos diskusijos išvis apie puslapio pakeitimą, bet tas sprendimas dar nebuvo priimtas. Bet kalbėdama su žmonėmis jiems duodu nuorodą – giminės sodybų gyvenvietė Kovčeg.

Megre: – O kodėl tas sprendimas dar nebuvo priimtas? Ar kažkokia dalis žmonių siekia, kad tai būtų ekogyvenvietė?

– Nepasakyčiau, kad kažkokia dalis. Jų mažuma. Bet jie sako, juk tas pats.

Megre: – O Jūs manot, kad tas pats?

– Ne. Laikraštyje „Byt Dobru“ („Būti gėriui“) kaip tik parašytas straipsnis: Giminės sodybos ar ekogyvenvietės?

Megre:- Taip, aš skaičiau jį.

– Tai mūsų kūryba. Svarbu ar tai yra giminės sodybų gyvenvietė ar ekogyvenvietė.

Iš salės: – Iš vakarų mums rodomi filmai apie ekogyvenvietes ir ten rodomi gražūs paveikslėliai ir mes norime tą patirtį perimti, o pas mus giminės gyvenvietės nei kepurė, nei lazdelė, mažiau dirbtino grožio. Pas mus daugiau natūralumo, o ten dirbtinumo.

Megre:- O jūs irgi iš Kovčego?

-Aš iš Milionkos.

– Kaimynai.

Tęsia: – O pas mus išvis kontaktuose yra dvi grupės. Vieni, kurie rašo giminės sodybų gyvenvietė, kiti giminės sodybų gyvenvietė – ekogyvenvietė. Tai lyg išeitis tiems, kurie ne visiškai sutinka su giminės sodybų gyvenvietės koncepcija. Ir žinau, jog jie susirenka draugėn ir žiūri filmus apie ekogyvenvietes, sako, kad ten gražu ir sako – perimkim jų patirtį. Gal tai ir nėra blogai, tik svarbu savo nepamesti.

Megre:- Tai jūs savo kaip tik ir pamesite.

– Aš pats atstovauju giminės sodybų poziciją.

Megre:- Taip. Kaip tik savo ir bus pamesta. Čia vyksta tokia nematoma kova. Truputį ezoterikos. Žmonės nesupranta, kad yra tokia energija, Anastasija išleido šitą energiją, ji jumyse apsigyveno, ir ši energija pradeda jus kelti. Giminės sodybos, o tai juk ne šiaip toks terminas, už jo stovi labai galingas egregoras ir tai, ką aš pasakojau apie kunigaikštį Svetoslavą, apie senovės Rusią,- tai ir jų egregoras, tai mūsų protėvių egregoras. Taigi yra tokia energija, Anastasija ją išleido ir ji jus pakelia aukščiau, aukščiau, aukščiau, o po to jūs sakote – ką čia tos giminės sodybos, juk yra kita patirtis, imkime ją, ir imate. Kas tuomet vyksta su šia energija? Ji tiesiog išeina. Ji nesuderinama su kita kokia energija, tad išeina. Ėmė ir išėjo, o jūs ir pasilikote pakelti. Kas tuomet vyksta su jumis? Tiesiog ėmėte ir nukritote. Ir tai ne juokai, tai netgi baigiasi liūdnai. Tai kas ir įvyko Kovčege ir ne tik jame. Reikia suprasti, kad bent jau … nusileisti reikia ramiai, nes tai juk ne juokai. Įsivaizduokit, žmoguje atsirado įkvėpimas, žmogus pajuto jėgą, kad šeimai sukurti gėrį, valstybėje pokyčius. Ir jis kyla, auga, kyla viduje …, o po to tai jėgai sako – išeik, aš renkuosi kitą. Ji besąlygiškai išeina, ji nieko blogo negali padaryti, ji tiesiog išeina. Ir tuomet vyksta kritimas, net iki tokių įvykių fiziniame lygmenyje. Todėl labai didelis skirtumas – ekogyvenvietė. Jau šnekėjau apie tai ne kartą. Ir juk ne veltui kažkaip nuolat vis bandoma įlįst, vis bandoma siūlyt – vadinkimės kitaip, viskas pas jus bus gerai, netgi pinigai pas jus bus, jeigu kitaip, žiūrėkite, kaip kitaip gražu ir t.t. Bet reikia suprasti, kad taip negalima ir visa tai ne šiaip sau. Štai laikraštyje atsiranda straipsniai, paprasčiausiai siūlo – imkime ir vadinkimės visi kitaip. Kodėl kitaip, kokiu tikslu kitaip? Ten gi nepaaiškinama, svarbu, kad tik kitaip. Kad tik pašalinti tą energiją, pašalinti tą jėgą, nuleisti žmones. Bet juk jeigu už ekogyvenviečių vaizdinio stovėtų tai, kas pas jus dabar yra, tai jos turbūt būtų po visą pasaulį, o jų nėra. Jūs galite pasakyti, kiek dabar Rusijoje ekogyvenviečių? … Vienetai. Ir pasaulyje vienetai. O juk judėjimas lyg yra, pinigai tam skiriami, todėl, kad iki šiol nieko kito ir nebuvo, o faktiškai nieko nėra, tuštuma. Žinoma, gauti keturis šimtus gyvenviečių ir visos jos eko, tai ooo, kaip būtų gerai.

– Vladimirai Nikolajevičiau, pas mus oficialiai paskelbti ekologijos metai, ar mums tai netrukdo dalyvauti tame?

Megre: – Ne, žinoma, kad ne. Juk ekologija vykdoma giminės sodybose, – čia žmonės ne žodžiais, o darbais visa tai daro ir ne vienerius metus, o visą laiką. Bet tai yra maža dalis tos didelės energijos, o čia ir sielos ekologija, ir vaikų auklėjimo, tai yra daug daug plačiau, galingiau.

 

 

Giminės sodybų kūrėjų susitikimo, vykusio 2017 04 08 dieną, pamąstymai

Giminės sodybų kūrėjų susitikimo, vykusio 2017 04 08 dieną, pamąstymai

Susitikimo metu buvo kalbėta apie giminės sodybų įstatymą tiek materijos, tiek energetiniame lygmenyje. Įsivardinta, kad svarbu išties ir giminės sodybų įstatymo vaizdinys, svarbu jį sukurti, kad jis galėtų materializuotis, juk kol jo nėra, net ir tokia galimybė nesukuriama. Tai, ką dabar kuriame minčių lauke, atlikus tam reikalingus žingsnius, įsikūnys ateityje. Pirmiausias žingsnis įsivardinti mums patiems, ko siekiame ne tik savo šeimos, bet ir tautos lygmenyje.

Pradėjome nuo minties apie žemę, žemės dalinimą, kad žmogus ar šeima, norinti kurti savo giminės sodybą, gautų po mažiausiai vieną hektarą žemės. Čia buvo pasiūlyta mintis, jog dovanoti žemę žmonėms galėtų ūkininkai, turintys didelius žemės plotus. Ūkininkai, pajutę tą idėją ir trokštantys, jog žmonės tuose žemės lopinėliuose imtų kurti rojų. Kūrėm vaizdinį šiuo konkrečiu klausimu, matėm džiugius ūkininkus iš visos širdies dovanojančius žemę žmonėms, džiaugsmingus žmonių veidus, besikuriančias giminės sodybų gyvenvietes vis labiau plintančias po visą Lietuvą, užpildančias ją žydinčiais, kvapniais sodais bei laimingais žmonėmis, žmonėmis pargrįžtančiais iš įvairiausių pasaulio kampelių, kad čia, savoj gimtinėj, sukurti rojaus kampelį sau, saviems vaikams ir ainiams saviems. Ūkininkams pajutome dėkingumą ir meilę.
Svarbu neįsileisti abejonės į save – tai yra besąlygiškai patikėti tuo, ką kuri. Vaizdinys, kuriamas su tyrais ketinimais įgyja didelės galios ir taip greitėja ir stiprėja jo materializacija, tuomet Visata veda kuo geriausiu keliu ir padeda tam įsikūnyti. O keliantį abejones protą galima nukreipti paieškoms, davę jam konkrečias, aiškias užduotis, taip ir jį įjungiant į šį procesą. Tyri ketinimai – tai sąmoningas darymas to, kas užkrečia kitus.
Svarbu čia suvokti ir konkretizuotis, kaip šią idėją kuo aiškiau ir patraukliau pateikti plačiajai visuomenei, tiems patiems ūkininkams.
Iš šių pamąstymų išsirutuliojo mintis apie TYRŲ KETINIMŲ VERSLININKŲ ASOCIACIJĄ, apie kurią pasakojo Anastasija. Čia asociacija atliktų labai svarbią paskirtį – būtų trauka ūkininkams bei kitiems tyrų ketinimų verslininkams, kurie yra sistemoje. Kiekvienas savo dirbamoj sferoj galėtų įnešti savo įnašą. Į šia asociaciją taipogi galėtų jungtis ir giminės sodybų bei ekogyvenviečių gyventojai – mažieji verslininkai (žmonės užsiimantys amatais, prekiaujantys natūraliais, rankų darbo gaminiais ir pan.). Taipogi asociacija galėtų pasitarnauti ir giminės sodybų gyvenviečių kūrime: žemės dalinime, pirkime.
Suformulavus esmę, svarbu detalizuotis konkrečius žingsnius, o jau tuomet pažingsniui judėti link įsivardinto tikslo.
Svarbu susitelkti į tai, ką norime ir galime padaryti patys, kiek norime nuveikti dėl savų vaikų ir ateinančių kartų, o ne laukti ir tikėtis kažko iš jų.
Senovėje mūsų protėviai, priimdami bet kokį įstatymą, apgalvodavo jo poveikį septynioms, pagal kai kuriuos šaltinius net devynioms kartoms į priekį. Įvertindami savo dabartinį sąmoningumą ir su juo susijusią klaidų tikimybę, įstatymu ko gero aprėpsime vieną kartą, bet jis reikalingas tik kaip sistemos keitimo pradžia, postūmis ir galimybė mūsų ainiams pratęsti šią kūrybą.
Gimtosios partijos tikslu Megre knygose buvo įvardinta Meilės grąžinimas į šeimas.
Giminės sodybų įstatymo TIKSLU įvardinome MEILĖS ERDVES, kai GIMINĖS SODYBOS yra PRIEMONĖ šiam tikslui pasiekti.

GIMINĖS SODYBOS – TAUTINĖ LIETUVOS IDĖJA. Nes judėjimas, kūryba, kyla iš tautos.
Giminės sodybų įstatyme turėtų būti nurodyta jų NAUDINGUMAS VISAI TAUTAI, pvz. ne tik emigracijos sustabdymas, bet ir konkreti galimybė susigrąžinti tautiečius namo. Taip pat ekonominė, švietėjiška, ekologinė, žmonių ir aplinkos sveikatos ir t.t. nauda.
Įstatyme reikalingas NAUJAS ŽMOGAUS, VAIKO APIBRĖŽIMAS. Dabar turime situaciją, kai vaikas, o vėliau ir suaugęs, priklauso valstybei. O kas yra ta valstybė? Kam priklauso žmogus?
Nauja žemės paskirtis – giminės sodyba (šalia esančių žemės ūkio ir namų valdos paskirčių).
Trumpai aptarėme kelias įstatymo gaires:
Giminės sodyba neparduodama, atitenka tik paveldėjimo teise.
Žemė, produkcija neapmokestinama.
Naujas švietimo, mokyklų modelis. Įstatyme galėtų būti pateikta laisvo savo vaikų mokymo pasirinkimo galimybė, pateikiant įvairias mokymo rūšis, pvz. mokymo namie, bendruomenės mokyklos ar nemokymo galimybė.
Diskusijų metu supratome, kad reikalingas detalus kiekvieno punktelio apmąstymas. Tuo tikslu siekiame suburti iniciatyvines grupes, išnagrinėsiančias ir paruošiančias atskiras įstatymo temas. Šiuo metu itin aktuali mokyklų tema, tad jau yra nemažai aktyvių žmonių, kuriems rūpi kitokio švietimo sprendimai. Manome, kad šiuo klausimu jau įmanoma suburti iniciatyvinę grupę.

Sekantis giminės sodybų kūrėjų susitikimas numatytas gegužės pabaigoje. Tęsime įstatymo temą. Kiekvienas sutikome atlikti namų darbus: paruošti savo įstatymo gaires. Susitikimo metu galėsime jas sulyginti, rasti bendrus sprendimus, taip pratęsdami vaizdinio detalizavimą.

Sveiki, kviečiame geros valios Žmones į susitikimą dėl Žemės šventės.
Kursime benrą vaizdinį – viziją, dėliosimės šventės programą ir eigą.
Dovydų km., Kazlų Rūdos sav., Marijampolės raj. Gegužės 21 d. 11val. Su
Meile, iniciatyvinė grupė. Pasiteiravimui: Margarita +37060095543

Vladimiras Megre apie vartojamos terminologijos svarbą

Ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje dar vis susiduriama su vaizdinio pavadinimo problema, kai painiojama ekogyvenviečių ir giminės sodybų gyvenviečių sąvokos ir supratimas. Neseniai vykusiame Gimtosios Partijos suvažiavime Vladimirui Megre buvo užduotas klausimas šia tema. Kadangi tai itin aktualu ir mums, siūlome įsiklausyti į atsakymą. Nesuprantantiems rusiškai, pateikiame apytikslį vertimą į lietuvių kalbą:
„Judėjimo viduje ir giminės sodybose svarbiausia kalbėtis viens kitam suprantama kalba. Todėl norisi užduoti štai tokį klausimą:
Kokia jūsų kaip knygų autoriaus nuomonė, koks turėtų būti teisingas pavadinimas? Šis klausimas atsirado, kadangi kažkas naudoja ekogyvenviečių pavadinimą, – apie tai buvo jau ne kartą kalbėta, – kai kas tokias teritorijas vadina giminės gyvenvietėmis, o kai kas giminės sodybų gyvenvietėmis. Kiekvienas jų savimi neša skirtingus vaizdinius. Kaip jums atrodo, ar tai tas pats vaizdinys ar visgi jie skirtingi?

V.Megre atsakymas į klausimą:
Sakydamas giminės gyvenvietės aš suklydau, teisingiausia vadinti – gyvenvietės, susidedančios iš giminės sodybų.
Kas liečia amžiną ginčą kaip teisingai pavadinti gyvenvietes, sukurtas knygų apie Anastasiją pagrindu, pasakyčiau taip: kai kas jas pradeda vadinti ekogyvenvietėmis, atrodytų, kad tai nieko tokio, esmė lyg ir nesikeičia. Bet išties keičiasi ne tik esmė, nuo to keičiasi ateitis. Kaip laivą pavadinsi, taip jis ir paplauks.
Reikalas tas, kad kažkas tikslingai užsiima vedimu į šalį. Aš žinau, kas jie, galiu įvardinti konkrečius vardus, pavardes ir tuo užsiimančias organizacijas. Labai gerai, kad jūs iškėlėte šį klausimą.
Yra pasaulinis judėjimas. Eko judėjimas. Pasaulyje, pavyzdžiui JAV, yra ekogyvenvietės. Jų mažai, labai mažai. Ir toli gražu ne viskas tose gyvenvietėse sukurta taip, kaip giminės sodybose. Ir iš ten buvo bandoma gyvenvietes, susidedančias iš giminės sodybų, pervadinti ekogyvenvietėmis. O dėl ko, kokiu tikslu? Ogi todėl, kad ekosistemos, ekogyvenviečių vystymui skiriami pakankamai dideli pinigai. Žmonėms, gaunantiems tuos pinigus, norėtųsi, kad pas juos iškart atsirastų 400 gyvenviečių, susidedančių iš giminės sodybų, bet pervadintų ekogyvenvietėmis. Galbūt tuomet pinigais padėtų tarptautinis fondas. O kiek išvis yra tų ekogyvenviečių? Vienetai! Ir koks organizacijos principas? Kokia ideologija? Jie sako: „ Mes kovosime už gyvenamosios aplinkos gerinimą.“ Štai vienintelis tikslas. Bet tai neteisinga. Tai visiškai kita ideologija. Tai judėjimas, kuris nepriimamas tautos, ne tik mūsų šalyje, bet ir kitose šalyse. Jeigu jis būtų priimamas, tų gyvenviečių būtų galbūt jau net ir milijonai. O jų vienetai, vadinasi, kažkas ne taip, vadinasi, žmogaus širdis neatsiliepia į tai. Ir ji neatsilieps ir ateityje. Todėl su terminais reikėtų elgtis labai labai atsargiai.
Aš kalbėjausi su tais žmonėmis, kai dalyvavau ONN. Tai geri žmonės, bet jie iki galo kažko dar nesuvokę ir tęsia savo bandymus. Ir ten yra žmonių, kurie jiems nepritaria, bet tegul jie patys tarpusavyje išsiaiškina.
Ne visai normalu, kai pas mus yra toks laikraštis, kuris pateikia save lyg ir giminės sodybų idėjų pagalbininku, tik staiga spausdina straipsnį, kad visiems reikia iš giminės sodybų persivadinti ekogyvenvietėmis. Ir tai ne vienintelis toks šio laikraščio išsišokimas, lyg ir mūsiškio, lyg ir į temą. Jie rašo vis gerai, gerai apie giminės sodybas, po to šast tokia medžiaga, nors nieks jos nedavė. Medžiaga parašyta žmogaus, kuris jau miręs ir kuris buvo apdirbamas. Bet kažkodėl jie ištempia šią medžiagą ir spausdina. Aš manau, kad reikia suprasti šią situaciją ir atitinkamai elgtis.
Klausimas iš salės: Ar nemanote, jog suktumas slypi smulkmenose? Specialiai įnešama painiava, tikslingai kuriant atsvarą giminės sodybų vystymosi procesui? Tai yra vykdomas suvokimo pakeitimas, įvedami tam tikri nauji niuansai, o po to žmonės žiūri į ekogyvenvietę. Jiems ten kažkas nepavyksta, tarkim, įsisuka kitokia energetika, kažkokie kitokie supratimo dalykai ir pan. Žmonės mato: ekogyvenvietės – kažkokia nesąmonė, vadinasi, giminės sodybos irgi ne tai. Man atrodo, tai kitos pusės tikslingi veiksmai keičiant suvokimą.
V.Megre:
Visiškai teisingai. Jūs viską tiksliai pasakėte ir tai, žinoma, vedimas į šalį. Būtent todėl reikia tiksliau rinktis terminus.“