Forumas

Mieli bendraminčiai,

kviečiame bendrauti forume ir labai prašome jį naudoti tikslingai, t.y. temoms susijusioms su Anastasijos pateiktu vaizdiniu, giminės sodybomis. Kuriamos temos visiškai nesusijusios su idėja, kaip pavyzdys forume pasirodžiusi tema apie vairavimo mokyklas, bus trinamos.

Dar apie terminologiją

Kas atsitinka, kai pakeičiamas pavadinimas, tuo pačiu vaizdinys? Greičiausiai tai ir atsitiko Lietuvoje, – kai giminės sodybų judėjimas buvo keičiamas į ekogyvenviečių bei įvairių dvasinių praktikų judėjimą, daugeliui nebeliko džiaugsmingo polėkio bei jėgos esminiams pokyčiams. Negana to, vyksta nesusišnekėjimas.

Štai apytikslis filmuko vertimas:

Megre: – Prakalbome apie Kovčegą, o kaip jūs dabar vadinatės? Juk buvot ekogyvenvietė?

– Mūsų gyvenvietė giminės sodybų. Mūsų bendruose susirinkimuose sprendimas priimamas 75% balsų. Šiandien manęs kaip tik klausė, kodėl Vkontakte, mūsų puslapyje gyvenvietė vadinasi ekogyvenviete? Aš atsakau – pas mus buvo ilgos diskusijos išvis apie puslapio pakeitimą, bet tas sprendimas dar nebuvo priimtas. Bet kalbėdama su žmonėmis jiems duodu nuorodą – giminės sodybų gyvenvietė Kovčeg.

Megre: – O kodėl tas sprendimas dar nebuvo priimtas? Ar kažkokia dalis žmonių siekia, kad tai būtų ekogyvenvietė?

– Nepasakyčiau, kad kažkokia dalis. Jų mažuma. Bet jie sako, juk tas pats.

Megre: – O Jūs manot, kad tas pats?

– Ne. Laikraštyje „Byt Dobru“ („Būti gėriui“) kaip tik parašytas straipsnis: Giminės sodybos ar ekogyvenvietės?

Megre:- Taip, aš skaičiau jį.

– Tai mūsų kūryba. Svarbu ar tai yra giminės sodybų gyvenvietė ar ekogyvenvietė.

Iš salės: – Iš vakarų mums rodomi filmai apie ekogyvenvietes ir ten rodomi gražūs paveikslėliai ir mes norime tą patirtį perimti, o pas mus giminės gyvenvietės nei kepurė, nei lazdelė, mažiau dirbtino grožio. Pas mus daugiau natūralumo, o ten dirbtinumo.

Megre:- O jūs irgi iš Kovčego?

-Aš iš Milionkos.

– Kaimynai.

Tęsia: – O pas mus išvis kontaktuose yra dvi grupės. Vieni, kurie rašo giminės sodybų gyvenvietė, kiti giminės sodybų gyvenvietė – ekogyvenvietė. Tai lyg išeitis tiems, kurie ne visiškai sutinka su giminės sodybų gyvenvietės koncepcija. Ir žinau, jog jie susirenka draugėn ir žiūri filmus apie ekogyvenvietes, sako, kad ten gražu ir sako – perimkim jų patirtį. Gal tai ir nėra blogai, tik svarbu savo nepamesti.

Megre:- Tai jūs savo kaip tik ir pamesite.

– Aš pats atstovauju giminės sodybų poziciją.

Megre:- Taip. Kaip tik savo ir bus pamesta. Čia vyksta tokia nematoma kova. Truputį ezoterikos. Žmonės nesupranta, kad yra tokia energija, Anastasija išleido šitą energiją, ji jumyse apsigyveno, ir ši energija pradeda jus kelti. Giminės sodybos, o tai juk ne šiaip toks terminas, už jo stovi labai galingas egregoras ir tai, ką aš pasakojau apie kunigaikštį Svetoslavą, apie senovės Rusią,- tai ir jų egregoras, tai mūsų protėvių egregoras. Taigi yra tokia energija, Anastasija ją išleido ir ji jus pakelia aukščiau, aukščiau, aukščiau, o po to jūs sakote – ką čia tos giminės sodybos, juk yra kita patirtis, imkime ją, ir imate. Kas tuomet vyksta su šia energija? Ji tiesiog išeina. Ji nesuderinama su kita kokia energija, tad išeina. Ėmė ir išėjo, o jūs ir pasilikote pakelti. Kas tuomet vyksta su jumis? Tiesiog ėmėte ir nukritote. Ir tai ne juokai, tai netgi baigiasi liūdnai. Tai kas ir įvyko Kovčege ir ne tik jame. Reikia suprasti, kad bent jau … nusileisti reikia ramiai, nes tai juk ne juokai. Įsivaizduokit, žmoguje atsirado įkvėpimas, žmogus pajuto jėgą, kad šeimai sukurti gėrį, valstybėje pokyčius. Ir jis kyla, auga, kyla viduje …, o po to tai jėgai sako – išeik, aš renkuosi kitą. Ji besąlygiškai išeina, ji nieko blogo negali padaryti, ji tiesiog išeina. Ir tuomet vyksta kritimas, net iki tokių įvykių fiziniame lygmenyje. Todėl labai didelis skirtumas – ekogyvenvietė. Jau šnekėjau apie tai ne kartą. Ir juk ne veltui kažkaip nuolat vis bandoma įlįst, vis bandoma siūlyt – vadinkimės kitaip, viskas pas jus bus gerai, netgi pinigai pas jus bus, jeigu kitaip, žiūrėkite, kaip kitaip gražu ir t.t. Bet reikia suprasti, kad taip negalima ir visa tai ne šiaip sau. Štai laikraštyje atsiranda straipsniai, paprasčiausiai siūlo – imkime ir vadinkimės visi kitaip. Kodėl kitaip, kokiu tikslu kitaip? Ten gi nepaaiškinama, svarbu, kad tik kitaip. Kad tik pašalinti tą energiją, pašalinti tą jėgą, nuleisti žmones. Bet juk jeigu už ekogyvenviečių vaizdinio stovėtų tai, kas pas jus dabar yra, tai jos turbūt būtų po visą pasaulį, o jų nėra. Jūs galite pasakyti, kiek dabar Rusijoje ekogyvenviečių? … Vienetai. Ir pasaulyje vienetai. O juk judėjimas lyg yra, pinigai tam skiriami, todėl, kad iki šiol nieko kito ir nebuvo, o faktiškai nieko nėra, tuštuma. Žinoma, gauti keturis šimtus gyvenviečių ir visos jos eko, tai ooo, kaip būtų gerai.

– Vladimirai Nikolajevičiau, pas mus oficialiai paskelbti ekologijos metai, ar mums tai netrukdo dalyvauti tame?

Megre: – Ne, žinoma, kad ne. Juk ekologija vykdoma giminės sodybose, – čia žmonės ne žodžiais, o darbais visa tai daro ir ne vienerius metus, o visą laiką. Bet tai yra maža dalis tos didelės energijos, o čia ir sielos ekologija, ir vaikų auklėjimo, tai yra daug daug plačiau, galingiau.

 

 

Sveiki, kviečiame geros valios Žmones į susitikimą dėl Žemės šventės.
Kursime benrą vaizdinį – viziją, dėliosimės šventės programą ir eigą.
Dovydų km., Kazlų Rūdos sav., Marijampolės raj. Gegužės 21 d. 11val. Su
Meile, iniciatyvinė grupė. Pasiteiravimui: Margarita +37060095543

Vladimiras Megre apie vartojamos terminologijos svarbą

Ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje dar vis susiduriama su vaizdinio pavadinimo problema, kai painiojama ekogyvenviečių ir giminės sodybų gyvenviečių sąvokos ir supratimas. Neseniai vykusiame Gimtosios Partijos suvažiavime Vladimirui Megre buvo užduotas klausimas šia tema. Kadangi tai itin aktualu ir mums, siūlome įsiklausyti į atsakymą. Nesuprantantiems rusiškai, pateikiame apytikslį vertimą į lietuvių kalbą:
„Judėjimo viduje ir giminės sodybose svarbiausia kalbėtis viens kitam suprantama kalba. Todėl norisi užduoti štai tokį klausimą:
Kokia jūsų kaip knygų autoriaus nuomonė, koks turėtų būti teisingas pavadinimas? Šis klausimas atsirado, kadangi kažkas naudoja ekogyvenviečių pavadinimą, – apie tai buvo jau ne kartą kalbėta, – kai kas tokias teritorijas vadina giminės gyvenvietėmis, o kai kas giminės sodybų gyvenvietėmis. Kiekvienas jų savimi neša skirtingus vaizdinius. Kaip jums atrodo, ar tai tas pats vaizdinys ar visgi jie skirtingi?

V.Megre atsakymas į klausimą:
Sakydamas giminės gyvenvietės aš suklydau, teisingiausia vadinti – gyvenvietės, susidedančios iš giminės sodybų.
Kas liečia amžiną ginčą kaip teisingai pavadinti gyvenvietes, sukurtas knygų apie Anastasiją pagrindu, pasakyčiau taip: kai kas jas pradeda vadinti ekogyvenvietėmis, atrodytų, kad tai nieko tokio, esmė lyg ir nesikeičia. Bet išties keičiasi ne tik esmė, nuo to keičiasi ateitis. Kaip laivą pavadinsi, taip jis ir paplauks.
Reikalas tas, kad kažkas tikslingai užsiima vedimu į šalį. Aš žinau, kas jie, galiu įvardinti konkrečius vardus, pavardes ir tuo užsiimančias organizacijas. Labai gerai, kad jūs iškėlėte šį klausimą.
Yra pasaulinis judėjimas. Eko judėjimas. Pasaulyje, pavyzdžiui JAV, yra ekogyvenvietės. Jų mažai, labai mažai. Ir toli gražu ne viskas tose gyvenvietėse sukurta taip, kaip giminės sodybose. Ir iš ten buvo bandoma gyvenvietes, susidedančias iš giminės sodybų, pervadinti ekogyvenvietėmis. O dėl ko, kokiu tikslu? Ogi todėl, kad ekosistemos, ekogyvenviečių vystymui skiriami pakankamai dideli pinigai. Žmonėms, gaunantiems tuos pinigus, norėtųsi, kad pas juos iškart atsirastų 400 gyvenviečių, susidedančių iš giminės sodybų, bet pervadintų ekogyvenvietėmis. Galbūt tuomet pinigais padėtų tarptautinis fondas. O kiek išvis yra tų ekogyvenviečių? Vienetai! Ir koks organizacijos principas? Kokia ideologija? Jie sako: „ Mes kovosime už gyvenamosios aplinkos gerinimą.“ Štai vienintelis tikslas. Bet tai neteisinga. Tai visiškai kita ideologija. Tai judėjimas, kuris nepriimamas tautos, ne tik mūsų šalyje, bet ir kitose šalyse. Jeigu jis būtų priimamas, tų gyvenviečių būtų galbūt jau net ir milijonai. O jų vienetai, vadinasi, kažkas ne taip, vadinasi, žmogaus širdis neatsiliepia į tai. Ir ji neatsilieps ir ateityje. Todėl su terminais reikėtų elgtis labai labai atsargiai.
Aš kalbėjausi su tais žmonėmis, kai dalyvavau ONN. Tai geri žmonės, bet jie iki galo kažko dar nesuvokę ir tęsia savo bandymus. Ir ten yra žmonių, kurie jiems nepritaria, bet tegul jie patys tarpusavyje išsiaiškina.
Ne visai normalu, kai pas mus yra toks laikraštis, kuris pateikia save lyg ir giminės sodybų idėjų pagalbininku, tik staiga spausdina straipsnį, kad visiems reikia iš giminės sodybų persivadinti ekogyvenvietėmis. Ir tai ne vienintelis toks šio laikraščio išsišokimas, lyg ir mūsiškio, lyg ir į temą. Jie rašo vis gerai, gerai apie giminės sodybas, po to šast tokia medžiaga, nors nieks jos nedavė. Medžiaga parašyta žmogaus, kuris jau miręs ir kuris buvo apdirbamas. Bet kažkodėl jie ištempia šią medžiagą ir spausdina. Aš manau, kad reikia suprasti šią situaciją ir atitinkamai elgtis.
Klausimas iš salės: Ar nemanote, jog suktumas slypi smulkmenose? Specialiai įnešama painiava, tikslingai kuriant atsvarą giminės sodybų vystymosi procesui? Tai yra vykdomas suvokimo pakeitimas, įvedami tam tikri nauji niuansai, o po to žmonės žiūri į ekogyvenvietę. Jiems ten kažkas nepavyksta, tarkim, įsisuka kitokia energetika, kažkokie kitokie supratimo dalykai ir pan. Žmonės mato: ekogyvenvietės – kažkokia nesąmonė, vadinasi, giminės sodybos irgi ne tai. Man atrodo, tai kitos pusės tikslingi veiksmai keičiant suvokimą.
V.Megre:
Visiškai teisingai. Jūs viską tiksliai pasakėte ir tai, žinoma, vedimas į šalį. Būtent todėl reikia tiksliau rinktis terminus.“

Mūsų klausia, kas yra giminės sodyba

Mūsų klausia, kas yra giminės sodyba

Dažnai mūsų klausia, net bendraminčių suvažiavimuose, kas yra  giminės sodyba. Ir mes mąstėme, dėliojomės sau, kas mums yra giminės sodyba, kaip mes ją matome, suvokiame, kokiu tikslu (tikslais) kuriame.
Juk ateina metas, kai sustoji ir susimąstai. Kadais tai įsivardijai tikslu, bet… Kruopelė po kruopelės ir kitas vaizdas išryškėja mintyse, o išorėje tai įvardija žmogus – ne tikslas tai, o priemonė tiktai. Priemonė pasiekti savus tikslus, kokie jie, kokia sodybos giminės mūs paskirtis? Juk ir Adomas visų pirma turėjo užduotį – įvardinti paskirtį kiekvieno iš žvėrių.
Dalinamės su visais, kuriems įdomu, kuriems brangi ši idėja, šis vaizdinys. O giminės sodybų kūrėjų susitikime galėsime pratęsti …
Pamąstykim ir drauge. Juk daug lengviau suvokti tampa taip tam tikrus dalykus. Štai kelios mūsų pamąstymų gairės, ruošiniai:

Giminės sodybų paskirties įsivardijimas:
Bendra kūryba su Dievu, kas tai yra;
Suvokimas kur link einama – tikslo įsivardijimas, suvokimas;
Ketinimų tyrumas (kiek žmogaus ketinimai aprėpia: aš – mano šeima – mano sodžius – mano tauta – Žemė mana – mana Visata);
Per savas klaidas mes iškreipiame vaizdinį, pasiūlytą Anastasijos. Klaidų suvokimas.
Išsirutuliojo ir tema apie tikrovę bei iliuziją. Keletas minčių ir apie tai.
Giminės sodyba – tai tikrovė, o ne iliuzija.
Vaizdiniai tolino nuo tikrovės, įvesdinėjo į iliuziją. Iliuzija – tai tam tikri sukurti vaizdiniai.
Nesant priešybių vienybės į vaizdinį pasineriama kaip į iliuziją, užmirštant tikrovę ar bėgant nuo jos (įsitraukiama į žaidimą).
„Jei įvaizdis taurus, tai Gėrio link jis žmones gali vesti, bet kai vienovė sieloje pažeidžiama, tai gali įvaizdis nuvest žmoniją pražūtin.“ Giminės knyga
Pabudimas – tai išėjimas iš iliuzijos.
Anastasijos sukurtas vaizdinys – tai būdas išvesti žmones iš iliuzijos pasaulio į tikrovę.
Tikrovė – žmogus kūrėjas, laisvė ir meilė.

GIMINĖS SODYBA
Kas tai?
Erdvė spinduliuojanti giminei, esanti centru. Amžina mūsų giminės vieta. Kai kuriama giminei – mažinamas savanaudiškumas.
Pradinis mygtukas savo giminei.
Vieta, kurioje visiems gera būti (meilė, ryšys). Darna, ryšys su gamta (netgi su uodais, bimbalais). Per ryšio atkūrimą tampa saugi tava erdvė ir visas sodžius, o materijoj pats ją saugai, nes tau jinai brangi. Ryšys su gamtos pradais.
Erdvė be naikinimo energijos.
Darnėjimo, sąmoningėjimo kelias.
Tai yra jungtis, taškas su Visata, su kosmosu, su Žeme – žmogui kūrėjui.
Išėjimo iš technokratinės sistemos galimybė.
Šviesos erdvėlaivis.

Žmogus giminės sodyboje
Žmogus ten yra kūrėjas – tai savo gyvenamosios aplinkos gražintojas (tobulintojas).
Kūrybos eigoje galintis suvokti, susigrąžinti žinias apie Visatos sandarą, sąsajas, paskirtį, kad kūryba būtų vis darnesnė.

Dėl ko kuriam:
rojus savo šeimai;
rojus Žemėje;
suartėjimas su Dievu;
savo pirmapradžio vaizdinio susigrąžinimas;
meilės sugrąžinimas į šeimas ir į aplinką – meilės ryšio atstatymas su aplinka;
paties ir giminės raktas į amžinybę;
giminės vienijimasis;
savos giminės išvalymas, gydymas bei giminės suvokimas.
Giminės sodyba kaip taškas apjungti visą giminę energetinėj plotmėj.

Visame tame išties svarbu:
Ketinimų tyrumas – dėl ko einu, su kokiais tikslais.
Ką nešiesi (vartotojiškumas? Taikytis prie gamtos? Kita? ).
Kurtis amžinybei, bet neamžinai materijoj.
Kurti vaizdiniais (vaizdinių sukurti mes dar negebame, gal tik įvaizdinius – daleles į vaizdinį ?).
Lietuvoje tai dažniausiai daroma iš naudos sau (tuomet pasijaučiama apgautu) – einama su nusiteikimu, ką man duos giminės sodyba, o ne ką aš duosiu savo giminės sodybai, savo sodžiui, kokia mano giminės sodybos užduotis bus sodžiuj visame.

Giminės sodyba = Rojus

Jos dėka:
Kuriama savo šeimai, surenkama giminė.
Giminės sodybų plėtra yra žmonijos giminės plėtra. Tai aiškus ir konkretus žingsnis rojaus atstatymo Žemėje link.

Giminės sodybos tikslai:
Įvairovę svarbu sugrąžinti, juk su kiekviena išnykstančia rūšimi nyksta Dievo kūrinys.Nyksta Dieviškas raidynas, Dievo mintys, žinios, todėl svarbi įvairovė.
Trūksta medžiagos, eterių kūnui ir dvasiai, kai skurdi aplinka.
Augalų įvairovė grąžina paukščių, gyvūnų, vabzdžių įvairovę, keičia klimatą (atstato oro įsotinimą drėgme, deguonimi), gėlo vandens lygį, valo vandenį, orą.
Svarbūs suvokimai ir įsivardijimai Dievo kūrinių paskirties:
Miškai – Žemės plaučiai;
Pelkės – Žemės inkstai.
Kurdami giminės sodybas atstatom po mažą Žemės ląstelę ir taip sveiksta visas organizmas.

Anastasijos nurodytos gairės
Čia jos surašytos toli gražu ne visos, bet keletas iš jų pateikiama.
Alėja – kaip tvora, energetinis giminės sodybos skydas. Kaip apvalkalas, ląstelės sienelės. Tik tos šeimos pasaulis.
Kūdra – santykis su vandeniu kitas, sava vonia; gyvas vanduo; žvaigždynų veidrodis (atspindy būdamas kaip ir esi tame).
Laukinė pieva – įvairovė.
Miškas 3/4 ar ½. „Dar tris jos ketvirčius ar pusę paskirkim miškui, – pasodinkim ten įvairiausių medžių.“ Pasaulio sukūrimas
Kelios saulėgrąžos.
Giminės medis.
Švara (ekologija).Kuo daugiau švaros, tuo mažiau taršos (automobiliai, cheminės medžiagos, elektromagnetiniai laukai ir kt.). Žingsnis link darnos su aplinka.
Švari vieta, kurios stengiuosi neteršti. Vieta, kurią mokausi išlaikyti švarią.
Siekiamybė – išsaugoti švarias mintis. (Pastaba: ekologija užima tik nedidelę giminės sodybos paskirties dalį).

GIMINĖS SODYBŲ GYVENVIETĖ – SODŽIUS

Siekiamybė – darnaus sugyvenimo pavyzdys.

Bendraminčiai –įvairesnės galimybės, išsaugoma aplinka kuo plačiau.
Tarp bendraminčių gali būti savimi, supranti vienas kitą.
Bendruomenės įgyja svorį visuomenėje.
Pokyčiai visuomenėje, sklaida didėja. Greičiau, stipriau.
Kolektyvinė mintis turi stipresnę kūrybinę jėgą.
Mokomasi darnaus bendravimo, sutarimo, priešybių apsijungimo vardan bendro tikslo.
Vyksta greitesnis darnėjimo virsmas per susidūrimą su kitų žmonių pasauliais, kiekvieno atskirai ir bendruomenės kartu.
Įsipareigojimai saugoti ir puoselėti bendrus susitarimus, vaizdinį, atsakingai, prisiimant atsakomybę kiekvienam savo už vaizdinio klestėjimą, kiekvieno aktyvus dalyvavimas siekiant pokyčių savo šalyje, Žemėje (nuoroda į klaidą).
Papročiai, šventės, džiaugsmingas gyvenimo būdas.
Gyvenimas gamtos virsmų ritmu (susigrąžinti ankstesnį laiko suvokimą vietoj dabartinio linijinio laiko).
Save išlaikanti, viskuo apsirūpinanti bendruomenė vykdanti savitvarką (šeimų taryba, viešės atgaivinimas).

Priminimas: kviečiame visus, kuriems rūpi giminės sodybų plėtra Lietuvoje, į giminės sodybų kūrėjų susitikimą, kuris vyks vasario 11 dieną Juškų muziejuje, Kauno g. 2, Vilkija. Renkamės 10 val.

Donata ir Ingrida iš Šventasodžio

Gavome laišką iš Baltarusijos giminės sodybų gyvenvietės Zvon Gara, kviečiantį bendrauti bei dalyvauti bendrame projekte. Kadangi mūsų sodžius Šventasodis dar tik įsikūrimo laikotarpyje, gal atsiras norinčių bendrauti iš kitų gyvenviečių.

Доброго дня, Ингрида! Ваш контакт дала Наталья Эркеленц. Пишу вам из поселения родовых поместий Звон-Гора, Беларусь. Ссылка на наш сайт zvongora.org.
Мы хотели бы пригласить ваше поселение поучаствовать в проекте трансграничного сотрудничества http://www.eni-cbc.eu/llb/ru/novosti/87/y2016 – по обустройству инфраструктуры поселений, занятости и т.д. На сайте есть версия на английском, литовском языках. Пожалуйста, если Вас это заинтересует – давайте вместе приступать к проекту! Еще есть направление к участию в данном проекте – по обмену опытом в культурном плане (а именно организация ремесленных фестивалей в Беларуси с приглашением литовских ремесленников, а белорусских в Литву. Сегодня мы являемся организаторами нашего фестиваля-ярмарки ремесленников „Таямнiцы Майстэрства“ – crafts.by (в городах Минск, Витебск и Гомель).
Хотелось бы обменяться опытом развития поселений и познакомиться поближе! Каждый год в первых числах августа у нас в поселении проходит спортивный праздник между поселениями „Горские игры“ (Беларусь и Россия) – были бы рады видеть и ваше поселение у нас в гостях. Помимо волейбола, концертной программы в наступающем году планируются славянские игры в виде лапты и других.

Очень ждем вашего ответа.

С уважением, Мишурная Алла и коллектив ПРП „Звон-Гора“

 

Laisvas sutrumpintas vertimas:

Rašau jums iš giminės sodybų gyvenvietės Zvon-Gora, Baltarusija. Mes norėtume Jūsų gyvenvietę pakviesti sudalyvauti tarptautiniame projekte  http://www.eni-cbc.eu/llb/ru/novosti/87/y2016 – apie infrastruktūros diegimą gyvenvietėje, užsiėmimų galimybes ir t.t. Internetinis puslapis turi versijas anglų ir lietuvių kalbomis. Jeigu Jus tai sudomins, prašau drauge imtis projekto! Dar viena projekto kryptis – patirties pasidalinimas kultūros srityje (amatų festivalių organizacija Baltarusijoje, pakviečiant lietuvių amatininkus, o baltarusių amatininkus į Lietuvą. Šiandien mes esame mūsų amatininkų festivalio-mugės „Таямнiцы Майстэрства“ Minsko, Vitebsko ir Gomelio miestuose organizatoriai).

Norėtūsi pasidalinti gyvenviečių vystymo patirtimi ir artimiau susipažinti! Kiekvienais metais rugpjūčio pradžioje mūsų gyvenvietėje vyksta gyvenviečių sporto šventė „Kalnų žaidimai“ (Baltarusija ir Rusija) – džiaugtumėmės galėdami matyti pas mus svečiuose ir Jūsų gyvenvietę. Ateinančiais metais, šalia tinklinio, koncertinės programos, planuojami slaviški žaidimai.

Labai laukiame Jūsų atsakymo.

Pagarbiai, Ala Mišurnaja ir giminės sodybų gyvenvietės „Звон-Гора“ kolektyvas.

Apie jauną ūkininkę, kuri daržoves augina kitaip

Apie jauną ūkininkę, kuri daržoves augina kitaip

vaidatulabaitegzaSavaitgaliais Druskininkų turgavietėje apsilankę druskininkiečiai ir kurorto svečiai, ko gero, negali nepastebėti originalios iškabos „Padusinis. Gamtinė žemdirbystė“ ir daugumai lietuvaičių dar nepažįstamomis daržovėmis bei salotomis prekiaujančios jaunos ūkininkės Vaidos Tulabaitės. Kardinaliai pakeitusi savo gyvenimą, jauna moteris sako dabar atradusi savo širdžiai mielą veiklą. „Svarbiausia daryti tai, kas tau patinka, nuo ko nepavargsti, o pailsi. Nuo savo veiklos aš nepavargstu, ji mane pakrauna“, – sako kol kas 15-os arų plotuose ūkininkaujanti Vaida, gamtinės žemdirbystės pradininkė Druskininkų krašte, su kuria šįkart kalbėjomės apie netradicinį ūkininkavimą, meilę gamtai ir Druskininkų kraštui.

– Kuo jauną moterį patraukė ūkininkavimas? Iš kur ta meilė gamtai?
– Kiek prisimenu, trauka žemdirbystei prasidėjo dar pradinėje mokykloje. Kartą, radusi gražų žolių kupstelį, jį išsikasiau ir nutariau auginti. Žinoma, paslapčia nuo mamos – kad neišravėtų. Pasisekė – prigijo, subujojo!
O gamta supo visada. Su tėvais teko gyventi įvairiuose kaimuose – jie dirbo kolūkiuose. Didžiąją dalį vaikystė praleidau prie Dusios ežero pas močiutę, unikalios gamtos apsupty.
Maudytis link ežero eidavau pro pelkę – dar dabar, regis, jaučiu tą karštą vasaros dieną garuojančios pelkės kvapą. Be to, aplinkui būdavo tiek augaliukų – gėlyčių, žolelių! Manau, kur augi, kuo gyveni, visa tai tarsi sugeri ir be to neįsivaizduoji savo gyvenimo – meilė gamtai gimė natūraliai.
Žinoma, buvo pertrauka, kai augalų mano gyvenime nebuvo – mokiausi, domėjausi žvejyba, dirbau su žūkle susijusį darbą. Bet dabar vėl grįžau prie ištakų.

– Kur teko studijuoti? Ar studijos buvo susijusios su dabartine veikla?
– Vilniaus Gedimino technikos universitete Statybos fakultete baigiau Nekilnojamo turto vertinimo vadybos studijas. Nedirbau nei vienos dienos pagal specialybę. Tiesa, įgytos žinios pravertė, kai Liepiškių kaime, šalia Ricielių, statėmės namą. Pati projektavau! Kiekvieną centimetrą apskaičiavau, ir viskas šauniai gavosi.
Esu įsitikinusi, kad aukštasis mokslas tikrai gyvenime praverčia, nes plečia akiratį, suteikia žinių, kurios visada reikalingos.
Iki šiol dirbau įvairiausius darbus, teko paragauti ir žurnalistės duonos, pavažinėjau po įvairius Lietuvos miestus. Susipažinusi su būsimu vyru išvykau padirbėti į Norvegiją, ten siūlėme įvairias savo paslaugas. Ir namų tvarkytoja teko padirbti – labai norėjau pamėginti, žinoti, ką tai reiškia. Pabandžiusi supratau, kad tai – ne man. Grįžau į Lietuvą.
Beje, jau seniai norėjau gyventi kaime. Tik reikėjo įkalbinėti ir savo vyrą, miestietį, gimusį ir užaugusį Šiauliuose.

– Dirbant, teko gerokai išmaišyti visą Lietuvą, tačiau apsigyventi nutarėte būtent Druskininkų krašte, įsikūrėte Liepiškiuose. Kodėl?
– Druskininkuose su tėvais apsigyvenau, būdama 13 metų. Man čia labai patiko. Tai unikalus miestas, viliojęs dar tada, kai Druskininkuose tik lankydavome gimines. Pavydėdavau, kad jie čia gyvena, o kai patys čionai atsikraustėme, buvau labai laiminga.
Dirbdama žvejybos srityje, apvažiavau visą Lietuvą, man niekur nebuvo taip gražu, kaip Druskininkuose. Traukė uogų ir grybų turtingi miškai. Be to, gyventi mažame miestelyje paprasčiau. Skaityti toliau →

Kviečiu į gamtinės žemdirbystės seminarus, liepos mėnesio savaitgaliais

Kviečiu į gamtinės žemdirbystės seminarus, liepos mėnesio savaitgaliais

Kviečiu į gamtinės žemdirbystės seminarus, kurie vyks sodybose prie Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus ir Druskininkų liepos mėnesio savaitgaliais.

Seminaras trunka vieną dieną, nuo dešimtos ryto iki ketvirtos-penktos vakaro, su pietų pertrauka. Seminarą vesiu aš, Laimis Žmuida. Seminaro programa apačioje. Dvi-tris valandas skirsime praktikai, t.y. suformuosime lysves, pasėsime daržoves ir apmulčiuosime. Seminaro kaina – 15 eurų. Pietūs suneštiniai. Dalyvių skaičius ribotas, dešimt-penkiolika žmonių, tad būtina išankstinė registracija el. paštu:
[email protected]

Seminarai prie jūsų miestų:

Liepos 2 d., Kauno raj., prie Zapyškio, formuojamoje gamtinės žemdirbystės sodyboje;
Liepos 3 d., Prienų raj., važiuojant nuo Kauno link Marijampolės, vilnonėje jurtoje;
Liepos 9 d., Alytaus raj., tarp Prienų, Jiezno ir Alytaus su medaus degustacija;
Liepos 10 d., Druskininkų raj., pas Vaidą Tulabaitę iš ekoūkio „Padusinis“;
Liepos 16 d., Panevėžio raj., formuojamoje gamtinės žemdirbystės sodyboje;
Liepos 17 d., Šiaulių raj., prie pat Naisių, su vegetariniais pietumis;
Liepos 23 d., Vilniaus raj., formuojamoje gamtinės žemdirbystės sodyboje su molio-šiaudų namu;
Liepos 24 d., Vilniaus raj., Barūnėliuose su žolinės duonos ir kitų gamtinių produktų degustacija (www.zolynunamai.lt);
Liepos 30 d., Klaipėdos raj., Gedminų k., Švanių sodyboje;
Liepos 31 d., Klaipėdos raj., Gedminų k., Švanių sodyboje.

Seminaro programa

Kodėl verta rinktis gamtinę žemdirbystę? Skaityti toliau →