Kviečiame prisijungti prie iniciatyvos, organizuojant susitikimą su valdžios atstovais.

Sveiki, Kviečiame prisijungti prie iniciatyvos, organizuojant susitikimą su valdžios atstovais. Susitikimo metu sieksime pristatyti mūsų judėjimą, bei stengsimes užmegzti draugišką dialogą su įstatymų leidėjais, kuris vėliau gali būti labai reikalingas siekiant, kad esami ir būsimi įstatymai būtų palankūs žmonėms, norintiems darniai gyventi gamtoje. Primename, kad šiais metais buvo priimti nauji su statybomis susiję įstatymai, kurių pasekoje, dabar statant bet kur ir bet kokio dydžio gyvenamąjį namą reikalingi spec. projektai ir leidimai, o namas turi atitikti A+ šilumės klasės reikalavimus. Taip pat šiuo metu yra rengiami ir nauji miesto plėtros planai, kuriais bus siekiama maksimaliai apriboti bet kokias statybas užmiestyje. Taigi, mūsų laukia išties labai idomus, prasmingas bei kūrybingas darbas, kurio metu teks pasitelkt visą turimą šviesumą, pozytivumą, išmanumą bei tapt vieninga ir stipria jėga. Jūsų dalyvavimas ir palaikymas yra be galo svarbus. Susitinkame birželio 23 dieną 12 val. Sukiniuose pas Ramunę. Susitiksime pačią šviesiausia ir energetiškai pačią stipriausią dieną metuose, todėl susivienyti šviesiam tikslui pasiekti bus lengviau nei bet kada. "Vasaros Saulėgrįžos metu Žemė...
Read More

Kviečiame švęsti Rasas kartu!

Sveiki, Kviečiame švęsti Rasas kartu! Šventė vyks birželio 22 dieną Sukiniuose. Šventės pradžia 17 val. Renkamės pas Ramunę. Šventė - tai šviesos kūryba, kūryba šviesių vaizdinių arba, kitaip - šviesios ateities programavimas. Mūsų ateitis yra mūsų vaikai. Todėl ypač didelis dėmesys šioje šventėje bus skiriamas mūsų vaikams. Vaikai dar mato pasaulį vaikiškom, tyrom akim, todėl paprašysime jų papasakoti, kaip jie įsivaizduoja laimingą šeimą bei laimingą žmonių ateitį. Paskui kartu su vaikučiais savo sukurtą šviesią svajonę mintimis paleisime į Šventosios upę, kad ji tekėtų ir skleistųsi po visą pasaulį. "Vasaros Saulėgrįžos metu Žemė įgyja milžinišką švaros energiją, t.y. kaupia jaunystės jėgą. Tuo metu galima pradėti bet kokį didį sumanymą, ir jis visada išsipildys. Vienintelė sąlyga - kad mintis būtų nesavanaudiška." 77p iš 2 Aleksandr Savrasov pirmos knygos 'Žinios, kurias saugo dolmenai' Vaišės suneštinės, turėkite savo poduką ir lėkštutę. Dėl šventės teirautis telefonu pas Ramunę: +370 606 05519 ...
Read More

Dar apie terminologiją

Kas atsitinka, kai pakeičiamas pavadinimas, tuo pačiu vaizdinys? Greičiausiai tai ir atsitiko Lietuvoje, – kai giminės sodybų judėjimas buvo keičiamas į ekogyvenviečių bei įvairių dvasinių praktikų judėjimą, daugeliui nebeliko džiaugsmingo polėkio bei jėgos esminiams pokyčiams. Negana to, vyksta nesusišnekėjimas. Štai apytikslis filmuko vertimas: Megre: – Prakalbome apie Kovčegą, o kaip jūs dabar vadinatės? Juk buvot ekogyvenvietė? - Mūsų gyvenvietė giminės sodybų. Mūsų bendruose susirinkimuose sprendimas priimamas 75% balsų. Šiandien manęs kaip tik klausė, kodėl Vkontakte, mūsų puslapyje gyvenvietė vadinasi ekogyvenviete? Aš atsakau – pas mus buvo ilgos diskusijos išvis apie puslapio pakeitimą, bet tas sprendimas dar nebuvo priimtas. Bet kalbėdama su žmonėmis jiems duodu nuorodą – giminės sodybų gyvenvietė Kovčeg. Megre: - O kodėl tas sprendimas dar nebuvo priimtas? Ar kažkokia dalis žmonių siekia, kad tai būtų ekogyvenvietė? - Nepasakyčiau, kad kažkokia dalis. Jų mažuma. Bet jie sako, juk tas pats. Megre: - O Jūs manot, kad tas pats? - Ne. Laikraštyje „Byt Dobru“ („Būti gėriui“) kaip tik parašytas straipsnis: Giminės sodybos ar ekogyvenvietės? Megre:- Taip, aš skaičiau...
Read More
GIMINĖS SODYBŲ KŪRĖJŲ SUSITIKIMAS 2017-06-04 d.

GIMINĖS SODYBŲ KŪRĖJŲ SUSITIKIMAS 2017-06-04 d.

2017m. birželio 4 dieną, šį sekmadienį, kviečiame susitikti Šventasodžio bendruomenės sodyboje. Susitikimo pradžia 11 val. Pietūs suneštiniai. Dalinamės žemėlapio nuoroda, kurioje nurodyta pati artimiausia vieta mūsų bendruomenės sodybai: http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#q=vidokiai Važiuojant iš Kauno, ar iš Vilniaus važiuoti link Semeliškių. Už Semeliškių (važiuojant Aukštadvario kryptimi) 2-as posūkis į dešinę, į Beižionis (žemėlapyje kelias pažymėtas nr. 4716). Pravažiavus Barboriškes, už septinto kilometro stulpelio sukti į kairę. Tai jau mūsų kaimo kelias. Važiuoti juo laikantis viduriuko (niekur nenusukant), o už ežeriuko, ties išsišakojimu pasukti dešiniau, kur ženklas privati valda. Kilus neaiškumams, susisiekite su Ingrida, tel. 8682 46 139. Iki pasimatymo. ...
Read More
Giminės sodybų kūrėjų susitikimo, vykusio 2017 04 08 dieną, pamąstymai

Giminės sodybų kūrėjų susitikimo, vykusio 2017 04 08 dieną, pamąstymai

Susitikimo metu buvo kalbėta apie giminės sodybų įstatymą tiek materijos, tiek energetiniame lygmenyje. Įsivardinta, kad svarbu išties ir giminės sodybų įstatymo vaizdinys, svarbu jį sukurti, kad jis galėtų materializuotis, juk kol jo nėra, net ir tokia galimybė nesukuriama. Tai, ką dabar kuriame minčių lauke, atlikus tam reikalingus žingsnius, įsikūnys ateityje. Pirmiausias žingsnis įsivardinti mums patiems, ko siekiame ne tik savo šeimos, bet ir tautos lygmenyje. Pradėjome nuo minties apie žemę, žemės dalinimą, kad žmogus ar šeima, norinti kurti savo giminės sodybą, gautų po mažiausiai vieną hektarą žemės. Čia buvo pasiūlyta mintis, jog dovanoti žemę žmonėms galėtų ūkininkai, turintys didelius žemės plotus. Ūkininkai, pajutę tą idėją ir trokštantys, jog žmonės tuose žemės lopinėliuose imtų kurti rojų. Kūrėm vaizdinį šiuo konkrečiu klausimu, matėm džiugius ūkininkus iš visos širdies dovanojančius žemę žmonėms, džiaugsmingus žmonių veidus, besikuriančias giminės sodybų gyvenvietes vis labiau plintančias po visą Lietuvą, užpildančias ją žydinčiais, kvapniais sodais bei laimingais žmonėmis, žmonėmis pargrįžtančiais iš įvairiausių pasaulio kampelių, kad čia, savoj gimtinėj, sukurti...
Read More
Sveiki, kviečiame geros valios Žmones į susitikimą dėl Žemės šventės. Kursime benrą vaizdinį - viziją, dėliosimės šventės programą ir eigą. Dovydų km., Kazlų Rūdos sav., Marijampolės raj. Gegužės 21 d. 11val. Su Meile, iniciatyvinė grupė. Pasiteiravimui: Margarita +37060095543...
Read More

Vladimiras Megre apie vartojamos terminologijos svarbą

Ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje dar vis susiduriama su vaizdinio pavadinimo problema, kai painiojama ekogyvenviečių ir giminės sodybų gyvenviečių sąvokos ir supratimas. Neseniai vykusiame Gimtosios Partijos suvažiavime Vladimirui Megre buvo užduotas klausimas šia tema. Kadangi tai itin aktualu ir mums, siūlome įsiklausyti į atsakymą. Nesuprantantiems rusiškai, pateikiame apytikslį vertimą į lietuvių kalbą: „Judėjimo viduje ir giminės sodybose svarbiausia kalbėtis viens kitam suprantama kalba. Todėl norisi užduoti štai tokį klausimą: Kokia jūsų kaip knygų autoriaus nuomonė, koks turėtų būti teisingas pavadinimas? Šis klausimas atsirado, kadangi kažkas naudoja ekogyvenviečių pavadinimą, – apie tai buvo jau ne kartą kalbėta, – kai kas tokias teritorijas vadina giminės gyvenvietėmis, o kai kas giminės sodybų gyvenvietėmis. Kiekvienas jų savimi neša skirtingus vaizdinius. Kaip jums atrodo, ar tai tas pats vaizdinys ar visgi jie skirtingi? V.Megre atsakymas į klausimą: Sakydamas giminės gyvenvietės aš suklydau, teisingiausia vadinti – gyvenvietės, susidedančios iš giminės sodybų. Kas liečia amžiną ginčą kaip teisingai pavadinti gyvenvietes, sukurtas knygų apie Anastasiją pagrindu, pasakyčiau taip: kai kas jas pradeda...
Read More
GIMINĖS SODYBŲ KŪRĖJŲ SUSITIKIMAS

GIMINĖS SODYBŲ KŪRĖJŲ SUSITIKIMAS

2017m. balandžio 8 dieną (šeštadienį) kviečiame susitikti Višakio Rūdos kultūros namuose, esančiuose Šaltinėlio g. 1. Žemėlapio nuoroda, kur galite pasitikslinti susitikimo vietą: http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=463571;6075956;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=461990,6076108&z=25000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra Renkamės nuo 10 val., bendro pokalbių rato pradžia planuojama 11 val. Iki greito susimatymo.  ...
Read More

Giminės sodybų kūrėjų susitikimas 2017-04-08

Mąstant toliau giminės sodybų įstatymo tema, pateikiu ištrauką (prisegu atskirame dokumente) iš V.Megre knygos Naujoji civilizacija, Ingridos surašytus pamąstymus (žemiau) bei mūsų puslapyje talpinamą projektą, kuriame išsamiai aprašytos įvairios sritys, susijusios su giminės sodybomis. Čia taipogi atrasite ir atskirą skyrių Švietimo ekologija, pamąstymui ar susidėliojimui ir kitai mūsų pasirinktai susitikimo temai apie vaikus. Kiekvienas galime parinkti ištraukų šia tema, konkrečiais rūpimais klausimais, o jau susitikimo metu visa tai aptarsime. Skaitantiems rusiškai – Rusijoje jau paruoštas Giminės sodybų įstatymo projektas. GIMINĖS SODYBŲ ĮSTATYMAS Toks įstatymas gali užtikrinti ne tik giminės sodybų gyventojų, bet ir kitų tautiečių, tuo pačiu aplinkos apsaugą. Ir ne tik. Tai vienas iš galimų mūsų tėvynės ateities kelių. Pateiksiu tik kelias gaires apmąstymui, toliau reikalingas nuoseklus bendraminčių darbas, pasitelkiant į pagalbą teisininkus. Įstatyme turėtų būti įrašyta, kad giminės sodyba tai namai, kuriuose gyvenama nuolat. Kuris gyventojas norės teršti savo namus? Atkris visokios privalomos saugojimo zonos, nes kas gi geriau pasirūpins savo aplinka, negu joje gyvenantis ir Meilės erdvę kuriantis žmogus. Gali būti atskiras...
Read More