Šventasodis

Esame bendraminčiai,
susibūrę kurti giminės sodybų sodžių pagal Anastasijos pasiūlytus vaizdinius. Mūsų sodžius esti netoli Aukštadvario, buvusio Naujalaukio I kaimo vietoje. Šiame internetiniame puslapyje norime pasidalinti su jumis mūsų patirtimi, gyvenimu, atradimais kuriant giminės sodybas ir visą sodžių. Kas mes, ką veikiame, kaip veikiame, kodėl, dėl ko, apie mūsų sėkmes ir pasekmes. Kaip statome, sodiname sodus ir daržus, atstatome žemės derlingumą, kaip ieškome atsinaujinančių švarių technologijų, kaip užsidirbame, kaip gimdome, mokinamės ir mokiname vaikus, švenčiame, atkuriame senuosius protėvių papročius, kaip į šeimas grąžiname Meilę, kaip atrandame darną su savimi ir mus supančia gamta, kaip kuriame Meilės erdves, ką valgome ir geriame, kaip ilsimės, kuo gyvename, kaip sugyvename su kaimynais, kaip priimame bendrus sprendimus, kokias darome klaidas ir kaip jas taisome.

http://www.sventasodis.lt/


Krunų sodžius esantis apie 40km atstumu nuo Vilniaus.
Sodžius, kuriame kuriasi įvairūs žmonės, žmonės, besitelkiantys bendrai kūrybai.
„Esame bendraminčiai, kuriuos suvedė stiprus noras savo rankomis susikurti žaliuosius namus ir darniai gyventi su gamta bei aplinkiniais žmonėmis. Į Krunus mus atvedė žemė, nes iš pat pradžių nieko daugiau ir nebuvo – tik žemė ir du žmonės, kurie ryžosi ją pirkti, nors pinigų tam dar neturėjo… Kai atėjo laikas mokėti avansą, atsirado dar trys bendraminčiai, kurie avansą sumokėjo. O kai atėjo laikas pirkti visą žemę, atsirado ir visi kiti trūkstami žmonės. Dabar ir patys stebimės, kaip viskas sklandžiai ėjosi. Iš tikrųjų tokiam žingsniui pirmiausia didelio noro reikia, ryžto ir drąsos įgyvendinti viziją, priartinančią žmogų prie gamtos. Todėl norėtųsi padrąsinti ir kitus.“
Čia giminės sodybų kaimynai susibūrė ir bendrai, širdžiai artimai veiklai – profesionaliai šiaudinių namų statybai (apie juos daugiau http://www.krunai.lt/).

 


Sukinių giminės sodybų sodžius yra Pabaisko seniūnijoje, apie 15 km į pietus nuo Ukmergės, kairiajame Šventosios krante, prie Žuvintės upelio žiočių. Ribojasi su Pranių, Kulniškių kaimais ir su Šventosios upe.

Daugybė teisingų, prasmingų bei susimąstyti verčiančių minčių iš Vladimiro Megre knygų serijos apie Anastasiją įkvėpė mus kurti savo šeimų gyvenimus Giminės sodybose. Būtent darni ir su meile sukurta Giminės sodyba gali suteikti peną ne tik kūnui, bet ir sielai. Tokia sodyba globos joje esančius, kvies grįžti išėjusius, žavės kartų kartas savo skleidžiama meile. Juk tai ypatinga erdvė, nes ji yra Meilė, Šeima, Tėvynė.
Giminės sodyba yra daug daugiau nei vien tik ekologiškas gyvenimo būdas, tai daug gilesnė ir platesnė sąvoka. Tai kūryba ir misija.
„Giminės sodyba privalo būti ekologiškai švarioje zonoje. Ją turi supti kitos bendraminčių sodybos, kad susikurtų tikri rojaus kampeliai. Gyvybingas žiedadulkes iš jūsų sodybos vėjelis nuneš kaimynams, bet ir iš jų kitas vėjelis taip pat atneš gyvybingą orą jums“ (V. Megre, „Gyvybės energija“). Tikrai nuostabu, kai sodžius susideda iš kelių dešimčių Giminės sodybų. Tokiu būdu sukuriama švari aplinka bei daugiaspalvė bendruomenė, kuri, praėjusi visus kūrimosi etapus, tampa vieninga ir išmintinga. Tai viena didžiausių mūsų svajonių ir siekių – išmokti bendruomeniškumo. Kitas mūsų didelis noras – maksimaliai savarankiška bendruomenė, apsirūpinanti iš sodžiaus veiklos ir sąveikos su bendruomenės narių sodybomis.

http://www.sukiniai.lt/

 


Bendruomenė Lamsodžio Kaimas
http://lamsodis.lt/
Klaipėda. Vilma iš Lamsodžio Kaimo Bendruomenės +370 674 41668