Sužalota Gimtinė sulauks gydančių moksleivių rankų prisilietimų

Sužalota Gimtinė sulauks gydančių moksleivių rankų prisilietimų

Moksleivių organizuojama akcija „Sodiname“

Stebėdama tai, kas vyksta gimtojoje šalyje vis labiau bunda ir telkiasi tauta. Žmonės mato be atodairos kertamus Gimtinės miškus, kurie išvežami (dažnai tai daroma naktimis) į gretimas valstybes. Rengiamos įvairios akcijos, kurios atkreipia dėmesį į šią problemą ar išreiškia aiškiai įvardijamą protestą. Vilniaus apygardos teismui jau pateiktas Grupės ieškinys, kuriuo reikalaujama uždrausti „Natura 2000“ teritorijose valstybiniuose miškuose vykdyti pagrindinius (plynuosius ir atrankinius) kirtimus.

Tauta stoja ginti savo šalį, jos žemę. Galbūt tai yra tikroji gynyba? Ir ne tik ginti, bet ir gydyti. Būtent šios užduoties ėmėsi Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro mokiniai. Jų įsivardyta vizija – atsodinti iškirstus Lietuvos miškus bei apželdinti nenaudojamas, apleistas teritorijas.


Nuotraukos autorius – Daiga Ellaby

Štai jų laiškas, jų kreipimasis į mane ir į Tave, į kiekvieną iš mūsų:

„Mielas lietuvi,

mes esame Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro mokiniai. Organizuojame akciją „Sodiname“. Pagrindinis jos tikslas – pasodinti kuo daugiau medelių visoje Lietuvoje.

Mes išsiuntėme 60 laiškų, po laišką kiekvienai Lietuvos savivaldybei [iš 20 savivaldybių jau sulaukta teigiamo atsakymo, jos geranoriškai sutiko bendradarbiauti skirdamos plotus medelių sodinimui – aut. past.]. Norėtumėme plačiau papasakoti apie šią akciją ir ko mes ja siekiame.

Trokštame atsodinti iškirstus miškus, išpuošti Lietuvą, kad vėl grįžtų jos žaluma, jos grožis. Siekiame pažadinti tautą, kad ji atmerktų akis ir pamatytų šią nuostabią žalumą.

Norėdami įgyvendinti šią viziją planuojame kiekvienoje savivaldybėje pasodinti po 500 medžių. Kviečiame prisijungti visus norinčius bei galinčius. Labai reikalingi žmonės, kurie galėtų koordinuoti veiklą įvairiose Lietuvos vietose – suburti žmones bei organizuoti medelių sodinimo talkas. Taip pat prašome paremti akciją – dovanoti sodinukus.

Kviečiame prisijungti ir Tave!“

Akcija vyks balandžio 13 dieną. Susisiekti galite su moksleivių biologijos mokytoju Algirdu Švaniu, kurio mobiliojo telefono numeris 8 648 43 679, arba el. paštu [email protected]

Pradėdami gražinti aplinką Lietuvoje jaunuoliai neapsiriboja Gimtinės sienomis. Savo tikslus įgyvendinę Lietuvoje, toliau savo užmojus jie žada tęsti visame pasaulyje: „Apie mūsų akciją sužinos kiekvienas Lietuvos pilietis, vėliau ji taps žinoma ir visame pasaulyje.“.

Ačiū Jums už pasiryžimą, drąsą bei meilę savai šaliai! Linkime sklandaus bei sėkmingo savo vizijos įkūnijimo!

Nuotraukų šaltinis – unsplash.com. Autoriai: Fonsi Fernandez,
Daiga Ellaby.

Dalelė laisvės dėl kurios tenka grumtis laisvoje Lietuvoje

Dalelė laisvės dėl kurios tenka grumtis laisvoje Lietuvoje

Įteisintas daržovių sėklų dovanojimas bei mainai

Bene daugiau nei metai kruopštaus bei nuoseklaus darbo. Ir štai visai neseniai pasiektas rezultatas – žemės ūkio ministro pasirašytas įsakymas, kuriuo įteisinamas daržovių sėklų perdavimas kitiems asmenims bei mainai.

Džiugu matyti stropaus darbo rezultatus, dar džiugiau žinoti, kad yra žmonių, kurie stengiasi ne tik dėl savo, bet ir dėl aplinkinių gerovės. Vienas jų, kuris drąsiai bei atkakliai, draugiškai nusiteikęs žingsniavo visą tą laiką pirmyn – tai biochemikas, aplinkos inžinierius, ekologijos ir aplinkotyros mokslų daktaras Algirdas Švanys. Žmogus, turintis didelį mokslo žinių bagažą bei praktiškai jį pritaikantis kurdamas savo Giminės sodybą. Būtent su juo ir kalbamės apie vykusio proceso eigą bei pasiektą rezultatą.

Nuotraukos autorius – Wynand Van Poortvliet

„Paskutinio svarstymo metu nepavyko susitarti, kad sėklų mainai būtų įteisinti be numatyto informavimo apie jų vykdymą. Įsigaliojo anksčiau Žemės ūkio ministerijos siūlytas projektas. – pradeda dr. Algirdas Švanys ir reikšdamas padėką toliau tęsia – Tačiau Žemės ūkio ministerijos bei Žemės ūkio ministerijos Valstybinės augalininkystės tarnybos darbuotojai įdėjo daug darbo ir pastangų. Jie analizavo užsienio šalių teisės aktus, patirtis, rengė įsakymo projektą bei susitikimus, kuriuose jį svarstėme. Šie žmonės nusipelno pagarbos ir padėkos.“

Pasak pašnekovo, nors pakeitimai ir atrodo nedideli, jie atveria platesnes galimybes: laisviau keistis daržovių sėklomis (pagaliau tai daryti legaliai), organizuoti mainų renginius, kurti sėklų bankus (čia galite rasti kvietimą jungtis bendrai „sėklalapio“ kūrybai http://algirdas.svanys.lt/2019/01/14/kvieciu-jungtis-i-seklapio-kuryba/) ir panašiai. Taigi šis mažas žingsnelis dovanoja gan dideles galimybes.

„Džiugu matyti šį postūmį. Ačiū visiems prisidėjusiems. Viliuosi, šis pasiekimas taps atspirtimi tolimesniems gražiems pokyčiams.“ – priduria dr. Algirdas Švanys.

Kiekvienas trokštame išgirsti džiuginančias naujienas, bet ar neužmirštame išreikšti dėkingumą? Kiekvienas trokštame teigiamų pokyčių mūsų gyvenime, mūsų aplinkoje, bet kiek patys įdedame pastangų? O galbūt tikime, kad viskas vyksta savaime? Matome veikiančiuosius, bet juk dažnai tik kritika ir priekaištais juos apliejame, o gal vis dėlto paskatiname, palaikome? Ar kada susimąstome, kokį kelią tenka nueiti norint pasiekti, kad ir tų nedidelių, bet jau pokyčių? Kiek jėgų prireikia tam žmogui šiame kelyje?..

Ačiū Jums, Algirdai! Ačiū už drąsą, už atkaklumą ir už Jūsų pastangas. Taip pat dėkui ir visai šauniai Jūsų komandai!


Nuotraukos autorius – Alexander Ow

Čia pateikiamas skyrius, kuriuo papildomas žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas nr. 224 „Dėl privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašo“:

„XIII SKYRIUS

DARŽOVIŲ SĖKLOS PERDAVIMO KITIEMS ASMENIMS IR (AR) MAINŲ REIKALAVIMAI

117. Daržovių sėklą, neatitinkančią reikalavimų aprašo 9 punkto nuostatų, leidžiama neatlygintinai perduoti kitiems fiziniams asmenims viešose erdvėse (mugėse, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, visuomenės informavimo priemonėse, kultūros paskirties pastatuose, mokslo paskirties pastatuose), jei:

117.1. fiziniai asmenys, perduodantys daržovių rūšių sėklą kitiems asmenims, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų vasario 1 d. Valstybinei augalininkystės tarnybai raštu pateikė informaciją apie tokios sėklos kiekį pagal rūšis ir veisles. Informacija apie tokios sėklos rūšis, kiekius, veisles skelbiama Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje iki kiekvienų metų vasario 10 d.;

117.2. fizinis asmuo per kalendorinius metus perduoda kitiems asmenims daržovių sėklos kiekį, neviršijantį šio reikalavimų aprašo 118 punkte nurodyto kiekio;

117.3. daržovių sėkla yra sufasuota ir paženklinta. Ant sėklos fasuotės turi būti nurodyta „Sėklos mainai“.

118. Per einamuosius kalendorinius metus perduodamų pupinių augalų kiekis neturi viršyti penkių kilogramų, svogūnų, lapinių burokėlių, raudonųjų burokėlių, ropių, moliūgų, morkų, ridikų, špinatų, builių, smidrų, arbūzų ir salotų – 500 gramų, kitų daržovių – 100 gramų.

119. Fiziniai asmenys, perduodantys daržovių rūšių sėklą, neatitinkančią šio reikalavimų aprašo 9 punkto nuostatų, kitiems asmenims, yra atsakingi už tokios sėklos kokybę.“

Nuotraukų šaltinis – unsplash.com. Autoriai: Noah Rosenfield,
Wynand Van Poortvliet,
Alexander Ow.

Susitikimas su Vladimiru Megre Vladimire

Susitikimas su Vladimiru Megre Vladimire

Čia galite rasti visą filmuotą medžiagą.

Nesuprantantiems rusiškai, keletas minčių išsakytų Vladimiro 🙂 .

 

Mąstoma kurti viešąją organizaciją.

„Mes stengsimės dėl GS (Giminės sodybų, čia ir toliau tekste) įstatymo, rengsime savo konferencijas. Užregistruosime ją.“

„Svarbu įkurti ir partiją, ir viešąją organizaciją. Nes yra vietų, kur partija negali pasisakyti, taip kaip yra situacijų, kai vieša organizacija negali nieko padaryti. O juk reikia, kad kažkas pristatytų, atstovautų GS idėją.“

Apie viešosios organizacijos kūrimą pasisakė ir susitikime dalyvavusi moteris:

„Aš suprantu, kam mums reikalinga ši viešoji organizacija – mūsų GS gynimui. Supraskite ir dalyvaukite kiekvienas, kiekviena GS. (…) Jeigu mes apsijungsime šiuo viešuoju judėjimu, mes tapsime valstybine struktūra.“

Buvo išreikšta mintis ir apie GS deklaracijos užregistravimą.

 

Vladimiras išsakė mintį, kas galėtų padėti atpažinti vieniems kitus – tai lipdukai, kuriuos būtų galima pasigaminti ir prisiklijuoti ant automobilių ir panašiai. Taip, jo nuomone, atsirastų daugiau bendravimo.

Minima apie bukletų bei popierinių laikraščių svarbą, nišą informacijos sklaidoje.

 

Kiekviename Rusijos regione galvojama atidaryti po parduotuvę, kurioje bus parduodami GS sukurti produktai. Kalbama apie paklausios produkcijos sąrašo pateikimą.

Šiame kontekste minimi ir tyrų ketinimų verslininkai: „Svarbu, kad jie patys atsirastų ir patys eitų į kontaktą su GS gyventojais.“ Jie būtų koordinatoriais, pagelbėjančiais žmonėms, taip pat sukurtų firmą bei pateiktų sąrašą, kam ką reikia išauginti, sako Vladimiras. Dar įvardijama produkcijos ženklo svarba: „Jeigu produktas su ženklu, jį parduoti daug daugiau šansų.“

„Mes turime ženklą. Ženklas dirba mums, bet ir mes turime jam dirbti.“ – kalbėjo Vladimiras.

„Tie, kas formuosite viešąją organizaciją, žinokite – būtinai reikia įvardyti ir pateikti ženklo reikalavimus: kas ir kaip gali jį naudoti. Kad kiekvienas žmogus žinotų, kad pretenduodamas į šį ženklą turiu išpildyti tokias ir tokias sąlygas (koks tikslas, kokia produkcija, koks sertifikatas).

Kažkas sumąstė, kad tai prekinis ženklas, bet taip nėra. Pirmą kartą jis atsirado ant antrosios knygos „Skambantys Rusijos kedrai“. Bet juk nieko blogo, jeigu šis ženklas bus suteikiamas žmogui, kuris sukuria gerą produkciją (maisto arba ne maisto), teikia paslaugas (konkrečiu atveju: švietimo, užsiėmimo su vaikais).

Kiekvienas žmogus ir kiekviena gyvenvietė, be bendro, gali turėti savo atskirą ženklą.

O štai viešoji įstaiga turi turėti bendrą ženklą.

Žmonės, vietoj to, kad suvokti, kaip naudingai išnaudoti tą ženklą, pradeda: „Bet štai pakeisim.“ Ir taip skleidžiama griaunanti jėga.“

„Pradėsime šį reikalą ir atrasime jam nišą. Matau, kad pavyks rimta, tautinė, galinga įmonė. Jeigu žmogus nori užsidirbti, jis užsidirbs. Nori būti laimingu, būk juo.“

 

Didelė susitikimo dalis praėjo kalbantis apie „Gimtąją partiją“. Šia tema buvo išsakyta tokia mintis:

„Pirmasis Večės žingsnis – tai valdančiojo organo panaikinimas. Kai visi regionai bus atsakingi už visus veiksmus, tuomet jie bus priversti susitikti ir tartis vieni su kitais.“

Toliau Vladimiras kalbėjo:

„Baigsis kalbos su nepasitenkinimu, kad tas ar anas padarė tą ar aną, kai atsiras bendri reikalai, veikla. Ir dar būtinos šventės. Mes užmiršome šventes. Aš parašysiu apie pačią svarbiausią šventę Giminės sodyboms. Ir ji bus pati svarbiausia ir pati reikalingiausia šventė, kuri sutaikys mus.“

„Atsiprašau, kad apie kai ką griežtai ar grubiai atsiliepiau. Vis vien aš jus visus myliu, nes jūs man ne tai kad kaip vaikai, kaip draugai, kaip artimi žmonės, kažkuriuo lygmeniu – giminės. Šiam reikalui aš pašvenčiau visą savo gyvenimą. Man sunku galvoti apie ką nors kitą, tiktai jūs ir tiktai GS, daugiau nieko. Taigi jeigu ką baru, tai baru kaip suinteresuotas asmuo, kaip savo giminaitį: kaip savo dukrą, kaip savo žentą, kaip savo anūkę.

Ir jūs turite suprasti, kad esate ne svetimi žmonės, jus jungia viena idėja ir mes vienas kitam turime padėti. Tiktai padėti išmintingai, taip, kad tai būtų veiksminga.

 

Tema pasisuko ir apie renginius, kurie pastebimai apnyko:

„Labai reikalinga atnaujinti tuos renginius, kuriuos organizuodavo fondas, labai reikalinga. Su kiekvienais metais jie įgaudavo vis didesnį pagreitį. Ir štai praėjo tiek metų ir žmonės ėmė klausti: „Kur jūsų mugės?..“.

Susiklostė taip, kad susiformavus partijai, buvo manoma, kad partija imsis panašių renginių organizavimo.

Pagrindinė fondo užduotis – padėti kūrybingiems žmonėms. Jo veikla buvo sutelkta užsienyje (konferencijos ir pan.). Tai jis puikiausiai organizavo (pravesdavo ir praveda).

Reikia sugrąžinti šiuos ir kitus renginius, nes paskutiniais metais viskas tarsi pakibo ore ir niekas nerengiama. Štai ši organizacija turi perimti estafetę ir pradėti rengti šiuos renginius. Galbūt netgi daug aukštesniu lygiu.“

 

Savo mintis išsakant žmogui iš GS gyvenvietės „Kavčeg“ Vladimiras jos gyventojams perdavė linkėjimus:

„Prašau, perduokite linkėjimus. Jūsų gyvenvietė praėjo tokį įdomų kelią. Buvo GS gyvenvietė, tuomet tapo ekogyvenviete (jūsų vadovas važinėjo į Ameriką, į ekogyvenviečių suvažiavimą).

Kai kažkas naujai įvyko, jūs vėl tapote GS gyvenviete. Nors ir buvo sunkumų, ginčų. Pamenu jūsų žmonių rašytą straipsnį.“

 

Vladimiras pasidalijo ir savos GS matymu:

„Šiais metais aš visą laiką galvoju apie savo GS, apie kiekvieną jos kampelį. Man norisi sukurti GS tokią, kad mano vaikai atvažiuotų ir susižavėtų, kad aš pats žavėčiausi. Atvažiuoji tenai ir ilsiesi.

Aš nenoriu statyti ten namo. Bet kokia kaina noriu padaryti, kad visa sodyba būtų namais. Ir panašu, man tai pavyks.“

V.Megre mintys, išsakytos knygų mugėje Frankfurte

V.Megre mintys, išsakytos knygų mugėje Frankfurte

Pateikiu dalinį įrašo iš susitikimo su V.Megre vertimą. Nors jis nėra nuo iki, bet nesuprantantiems rusiškai gal bus įdomu pasiskaitinėti 🙂 . Nuorodą į vaizdo įrašą rasite žemiau.

„Aš noriu pasidalyti su jumis dideliu džiaugsmu.

Nepaisant to, kad skirtinguose Žemės regionuose vyksta karai, tarpregioniniai konfliktai, kad daugelis žmonių ne visai laimingi ir miršta nuo ligų, pasaulyje jau prasidėjo nuostabus reiškinys ir pačiu artimiausiu metu Žemėje nebus karų. Jau po pusantrų metų prasidės nusiginklavimo varžybos ir žmonės ims mažiau sirgti, ir šeimos bus laimingesnės, nes Žemėje prasideda nauja epocha, nauja era.

Mes tik galvojome, kad mes gyvename, bet iš tiesų mes negyvenome. Visą tą laiką mes miegojome ir buvome nepajėgūs paveikti situaciją. Mes tikėjomės iš savo diplomatų, iš savo vadovų, iš mūsų karo vadų ir labai protingų ekonomistų, bet pasaulyje vyko tai, kas vyko ir niekas nesikeitė į gera. Ir staiga ėmė kaltis maži daigeliai, kurie vadinasi Giminės sodybos. Dabar Rusijoje atsirado apie 400 gyvenviečių susidedančių iš Giminės sodybų.“

V.Megre pasakojo apie savo vartus-namelį: „(…) prie įėjimo dar pastatysiu veidrodį, kad jame būtų galima pasižiūrėti į save prieš įeinant. Kažkodėl išeidami iš namų mes visuomet pasipuošiame, apsirengiame gražiais ir švariais drabužiais, o namuose sau leidžiame vaikščioti „tiesiog taip“. Aš nusprendžiau ištaisyti šią klaidą. Namai tai juk svarbiausia, sakralinė vieta ir ten reikia būti gražiu. Štai aš ir žiūrėsiuosi veidrodyje prieš įeidamas į namus. O namai – tai visas hektaras žemės, o ne tik ta vieta, kur stogas virš galvos.“

„Aš pats kuriu savo Giminės sodybą ir matau savo kaimynus. Matau, kaip žmonės keičiasi į gera. Žinoma, vienas hektaras žemės, netgi paverstas nuostabiu rojaus kampeliu, nepakeis klimato Žemėje, Žemės vaizdo, bet jeigu jų bus milijonai, tai Žemės vaizdas pasikeis ir nebebus katastrofų, nebus mirtį nešančio atšilimo.“

Kad būtų galimybė pabendrauti (ilgiau ir kokybiškiau nei tai pavyksta mugėse ir panašiuose renginiuose): „Man gimė idėja organizuoti „autoprobeg“ (kelionę automobilių karavanu) iš pradžių po Europą, po to po Ameriką.

Manau, kad tai pradėsime nuo ateinančių metų pavasario, galbūt ir anksčiau.“ – dalijasi mintimis Vladimiras.

„Pats įdomiausias, pats nuostabiausias dalykas, kuris vyksta šioje naujoje civilizacijoje – tai žmonių likimai.“

„Pirtyje-paukštyje turi būti trys šilumos šaltiniai bei gyva ugnis. Tai trys krosnelės išdėliotos viena priešais kitą. Iš ten išeinantys spinduliai susitinka viename taške per vidurį. Ir įvyksta kažkokia neįprasta reakcija. O šonuose stovi žolės. Turi būti mano mylimas pelynas, ramunėlė ir kt. Nereikia kaitinti tiek, kad būtų karšta, karšta. Su prakaitu iš organizmo pasišalina visi toksinai. Galima išsigyti nuo daugybės ligų, kurios atrodė neišgydomos.

Dabar aš kuriu savo Giminės sodybą. Joje suplanavau pastatyti paukštį. Bet pastatysiu jį truputėlį už Giminės sodybos ribų, kad galėtų svečiai atvažiuoti ir eiti tenai. O sau Giminės sodyboje pasistatysiu visai mažą pirtį-paukštį ir pagaliau fiziškai susitvarkysiu.“

„– Kada pasirodys Jūsų kita knyga?

– Kada išeis mano kita knyga. Taip dažnai užduoda šį klausimą. Ir pats savęs to klausiu: kada išeis mano kita knyga? Veržiasi skyriai. Kartais prabundu ryte ir štai skyriai tiesiog nori.. (…)

Man niekaip nepavyksta susitvarkyti su savo charakteriu. Nuolat įsiveliu į kokius nors reikalus. Matau – neteisingai stato Giminės sodybą, tuomet aš pats pradedu ją statyti, kad parodyti, kaip reikia tai daryti. Štai važiavome į šią parodą, nors niekada nevažiuodavom. Galvojau: o kaip ten be manęs? Todėl ir aš važiavau.

Įsivaizduokite, skaitytojai organizavo Gimtąją partiją, apie kurią šnekama knygelėje. Man atrodė, kad ten ne viskas normalu, aš ir tenai įlindau. Bet ačiū, kad jūs apie tai klausiate. Dabar, kai išvažiuosiu iš čia, kitų metų pavasariui aš ne tik parašysiu, bet ir išleisiu knygą.“

„Pati geriausia vieta asmeniškai jums yra ta, kurią jūs patys atrasite ir įsimylėsite.“

 

Įrašą galite rasti čia.

 

Iliustracijos: Альжанов Кумар, „Звенящий меч Барда“

Почти готова.Картина по мотивам книг В.Мегре.

Labanoro žygio manifestas

Labanoro žygio manifestas

„Sutrinko miškai

Lyg Perkūnas aukštai

Ir štai netikėtai lietuviai

Tarytum ugnis

Kad ant stogo užšvis

Sukilo už gamtą, prabudo.“ Regimantas

„Kviečiame visus siųsti Žygio manifestą, nuotraukas ir video iš Labanoro SEIMO NARIAMS IR KITIEMS VALSTYBĖS PAREIGŪNAMS (pvz., su prierašu: ar žinai, koks sujudimas vyksta Labanore, ar žinai kas vyksta miškuose ir pan.).“

Labanoro žygio manifestą galite rasti čia.

Nuotraukos autorius: Mindaugas Malakauskas

Esame lietuviai. Mūsų gimtinė šaukiasi mūsų pagalbos. Kiek kiekvienam iš mūsų tai svarbu?

Esame lietuviai. Mūsų gimtinė šaukiasi mūsų pagalbos. Kiek kiekvienam iš mūsų tai svarbu?

„Šiandien čia, kur mes esame, Lietuvoje, pirmiausia esame lietuviai. Ir būtent šis momentas – lietuvis, turi mus suvienyti. Ir tada, aš jau vizualizuoju, susirenka mokytojai, pensininkai, organizacijos, kurios Lietuvoje už kažką kovoja. Jie ateina į miškus padėti „Gyvam miškui“, padėti lietuviui.
Žmogui, kuriam skauda dėl miško, vadinasi, skauda ir dėl mokytojo, ir dėl pensininko. Negali skaudėti tik dėl vieno dalyko, tik dėl miško arba vien dėl mokytojo atlyginimo. Jeigu mums, kaip mes deklaruojame (dauguma organizacijų), skauda dėl teisingumo nebuvimo, vadinasi, tai liečia visas sferas ir MES TURIME VIENYTIS, PRIVALOME. Tada MŪSŲ BUS DAUG, DAUG IR EFEKTINGA. Tai nebus biomasė, nes susirinks mąstantys žmonės. Tiesiog PAGALIAU MUMS, kiekvienai organizacijai, trumpam REIKIA ATSISAKYTI SAVO INTERESŲ. Mokytojams atsisakyti siekio gauti didesnius atlyginimus, kaip ir medikams, policininkams. Ne čia laimių ar nelaimių priežastis. PRIEŽASTIS tame, kad MES IGNORUOJAME, KAS NUTIKO SU LIETUVA.“ Mindaugas Šerna

Visą pasisakymą galite peržiūrėti šiame video.

Nuotraukos autorius: Jamie Morris